Boeren in het departement Potosí in Bolivia hebben het de afgelopen jaren extra druk gehad. Met steun van de Nederlandse Stichting Samay en Wilde Ganzen zijn er 25.000 bomen gepland. Maar dat is nog niet alles…

De boeren in Potosí hebben te maken met extreme bodemerosie. Hele stukken landbouwgrond spoelen weg door de regen, die door de klimaatverandering met steeds grotere bakken uit de hemel komt. Ze zijn de wanhoop nabij, want minder landbouwgrond betekent een kleinere oogst, minder inkomsten en minder eten op tafel. Het is daarom niet vreemd dat steeds meer boeren wegtrekken uit dit hooggelegen gebied. Landbouw en veeteelt wordt door de opwarming van de aarde op deze plek steeds moeilijker.

Project in het kort

De Boliviaanse stichting Voserdem helpt de boeren in hun strijd tegen erosie. De oplossing: bomen planten. Door de gemengde aanplant van fruitbomen, gewone bomen en groenten neemt de kwaliteit van de grond toe en spoelt het minder snel weg, waardoor boeren meer kunnen produceren en een betere opbrengst krijgen. Er zijn 5.000 fruitbomen geplant die goed gedijen op een hoogte tussen 2.400 en 3.200 meter. En er zijn 20.000 bomen bij dorpsscholen geplaatst, die doen dienst als windvangers en bodemverstevigers.

Waterreservoirs en irrigatiesystemen voor Bolivia

Naast al deze bomen zijn er tien waterreservoirs en irrigatiesystemen opgezet. Het water is bestemd voor de irrigatie van de fruitbomen in het droge seizoen. Ook zijn er kassen gebouwd bij vier scholen voor het kweken van groente. Boeren, scholieren en leraren hebben trainingen gekregen, zodat de bomen lekker door kunnen groeien en de kassen vol voedsel zitten.

De wereld van deze boeren ziet er nu beter en groener uit. Een mooi resultaat. #gelukt!