Kinderen met albinisme of een verstandelijke beperking zijn in Burundi ontzettend kwetsbaar. Door hun families een geit te geven, kunnen zij hun kinderen betere zorg geven.

Voor mensen met albinisme is de tropenzon ontzettend gevaarlijk. Doordat ze geen pigment hebben, wordt hun huid niet beschermd en krijgen ze snel huidinfecties en huidkanker. In Burundi worden ze door hun afwijkende huidskleur vaak niet geaccepteerd. Mensen denken dat ze behekst zijn en sluiten ze uit van deelname aan de samenleving.

Uitsluiting

Hetzelfde geldt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook die worden uitgesloten en zitten vaak de hele dag thuis. Voor deze twee groepen is het erg moeilijk om een bestaan op te bouwen. Veel mensen met albinisme zijn ongehuwd en gaan niet of nauwelijks naar school.

Om dit probleem op te lossen is het belangrijk dat deze doelgroepen extra ondersteuning krijgen. Misvattingen over hun ziekte moeten worden weggenomen en de lokale bevolking moet overtuigd worden dat deze mensen een plek in de samenleving verdienen.

Opkomen voor mensen met albinisme

Stichting SAPOPE zet zich samen met de lokale organisatie ABLD in voor de rechten van mensen met albinisme en mensen met andere zeldzame genetische afwijkingen. ABLD heeft goede contacten met de lokale overheid en heeft al veel werk verricht op het gebied van sociale en economische integratie van deze doelgroep.

Elke familie een geit

Samen hebben ze nu het plan om de extreme armoede onder mensen met albinisme of een verstandelijke beperking aan te pakken. En dat plan is eigenlijk heel simpel: de families van 161 kinderen krijgen allemaal 1 geit. De verschillende families worden met elkaar in contact gebracht, zodat er met de geiten gefokt kan worden. De bedoeling is dat iedere familie daardoor straks drie geiten heeft. Door op een biologische manier te werken, verbetert hun inkomen uit landbouw. Door de geitenmest hoeven de boeren geen kunstmest meer te kopen, dat scheelt veel in de kosten. En natuurlijk kan de geitenmelk op de markt worden verkocht.

Een betere start

Met een geit krijgt ieder gezin de kans om kosten voor voedsel, scholing en gezondheidszorg te betalen. Nu én in de toekomst. Daarmee krijgen kinderen met albinisme of een verstandelijke beperking een betere start in hun leven, kunnen huidinfecties worden voorkomen of behandeld en zijn ze beter in staat om zichzelf te redden. Help je mee de geiten aan te schaffen?

Project in het kort