In september 2022 vroegen wij aandacht voor een project in Papoea-Nieuw-Guinea. Hier werd massaal op gereageerd, waardoor het benodigde bedrag snel binnen was. Ruim een jaar later zijn de werkzaamheden afgerond. De meeste plannen zijn uitgevoerd. Maar niet alles lukte…

Diep verborgen in het oerwoud van Papoea Nieuw Guinea liggen kleine dorpjes. Om er te komen moet je eerst met het vliegtuig en daarna úren reizen per boot, dwars door uitgestrekte bossen en grote moerrassen vol krokodillen.  

De mensen die hier wonen lijken wel vergeten en leven ontzettend geïsoleerd. Zonder kraanwater, zonder huisarts, zonder hulp van de overheid.     

Op zichzelf aangewezen

Deze mensen zijn letterlijk op zichzelf aangewezen. Ze leven in grote armoede, in een land waar de economie en overheid niet goed functioneren. Huiselijk geweld en alcoholmisbruik komt helaas ontzettend vaak voor. Goed onderwijs is er diep in dit oerwoud nauwelijks. En de rivier wordt gebruik als waterbron én toilet.   

Vanuit het dorp Kapuna wordt deze vergeten groep mensen geholpen door de lokale organisatie Gulf Christian Services (GCS). In dit dorp hebben zij een ziekenhuis en een basisschool opgezet. Ook trekken medewerkers regelmatig het oerwoud in voor medische hulp aan de dorpsbewoners en het opzetten van waterprojecten.     

Tekort aan zowat alles

Niet alleen het gebied is groot. De problemen zijn er ook omvangrijk. Hulpverleners hebben een tekort aan zowat alles. Zo had het ziekenhuis een personeelstekort door gebrek aan huisvesting en was er voor basisschoolkinderen geen mogelijkheid om door te leren.    

Nieuw klaslokaal en woningen voor gezinnen

Om deze problemen in één keer aan te pakken, lag er een prachtig plan. De meeste wensen zijn uitgekomen. Zo is er een klaslokaal gebouwd voor middelbaar onderwijs. Dat had letterlijk wel wat voeten in de aarde, want het bleek niet makkelijk om in een moerasgebied een stabiel gebouw neer te zetten. Gelukkig is het gelukt om de fundering op stevige heipalen te zetten.  

Het ziekenhuis wilde graag appartementen bouwen om nieuw zorgpersoneel aan te kunnen trekken. Ook dat is gelukt. Er is een gebouw neergezet dat plaats biedt aan twee gezinnen.  

Aanleg toiletten niet helemaal gelukt

Tenslotte was het de bedoeling om tien kleine dorpen blij te maken met een eigen watertank en toilet. Dat is niet helemaal gelukt. De fabrikant van de speciale watertanks en composttoiletten ging failliet. Daardoor konden er maar twee toiletten gebouwd worden. Door ervaring is de organisatie er nu wel achter dat de hele gemeenschap betrokken moet worden bij de aanleg van sanitair, anders worden de toiletten en kranen niet gebruikt. Die belangrijke ervaring nemen ze nu mee in het ontwikkelen van nieuwe plannen. Want om ziektes als cholera terug te dringen moet uiteindelijk in alle dorpen de gezondheidszorg worden verbeterd. 

Jouw bijdrage betekende ontzettend veel voor een regio waar zo weinig hulp is. Bedankt!  

 

Project in het kort