Dove kinderen in Rwanda hebben het moeilijk. Hun ouders kunnen vaak geen gebarentaal en meestal gaan ze niet naar school omdat de leerkrachten ook geen gebarentaal kunnen. Deze kinderen leven daardoor in een isolement.

Opkomen voor dove kinderen

De lokale organisatie Inclusive Rwanda komt voor deze kinderen op. Ze willen dove kinderen en hun familie op een zo jong mogelijke leeftijd helpen, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving. Samen met de Nederlandse Fynn Foundation ondersteunen we hun nieuwste project.

Twee uitdagingen

Het plan is om twee uitdagingen aan te gaan. Ten eerste de uitdagingen thuis. Zeventien dove kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes, krijgen les in gebarentaal, zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Ten tweede de uitdaging op school. Omdat speciaal dovenonderwijs voor deze kinderen duur is en te ver weg, leren de leerkrachten op de scholen bij de kinderen in de buurt ook gebarentaal. Zo kunnen deze kinderen in eigen dorp naar school en kunnen de meesters en juffen meehelpen om het begrip voor dove kinderen te vergroten.

Iedereen een geit

Tot slot wordt de armoede in deze gezinnen aangepakt. Ze krijgen allemaal een geit en een hok. De geitenmelk kunnen ze verkopen op de markt. Als er lammetjes komen, is de afspraak dat het eerste lammetje naar een ander gezin met een doof kind gaat.

Help jij mee?

Geef jij deze kinderen en hun omgeving de kans om gebarentaal te leren? Daardoor kunnen ze overal bij betrokken worden en gelukkig zijn.

Project in het kort