Wat begon als een toevallige ontmoeting in België, is voor vier vrouwen uitgegroeid tot een goede vriendschap en samenwerking. Wij steunden ze met de aanleg van een irrigatiesysteem.  

Dit project begint eigenlijk al in 2015. Op een feest in het Vlaamse Mariekerke ontmoeten Hilde en Hilde de twee Zambiaanse zusters Julian en Rosalia. Zij studeerden in België psychiatrie. De zusters vonden het land maar kil: “De mensen lopen langs elkaar heen en zitten verborgen in hun huizen.” De twee Vlaamse vrouwen lieten hen het tegendeel zien. 

Meerdere projecten

Julian en Rosalia blijken twee ondernemende vrouwen die in Zambia werken in een ziekenhuis. Ook runnen ze samen met andere zusters een dagcentrum voor kinderen uit de sloppenwijken van Kasama en een school. Met een aantal boerderijen verdienen ze geld om alle projecten draaiende te houden. 

De droom: financieel onafhankelijk worden

Om het dagcentrum en de school meer financieel onafhankelijk te maken, willen de zusters de boerderijen verder uitbreiden. Hun droom is dat op den duur alle projecten volledig zelfstandig door kunnen gaan met de opbrengsten van het land en de veeteelt. 

Dankzij irrigatie meer water en minder werk

Om dit voor elkaar te krijgen moest het bewateringssysteem voor de boerderij bij het dagcentrum worden aangepakt. Water komt van de rivier naar het land via speciaal gegraven gleuven. Maar veel water liep weg en de medewerkers moesten met emmers en gieters in de weer om de groenten water te geven. Dat is nogal arbeidsintensief en kostte veel tijd. 

Dus zijn er nieuwe geulen aangelegd – ditmaal van steen – en een irrigatiesysteem. Tevens kwam er een waterput, zodat er ook in het droge seizoen genoeg water is. 

Meer inkomsten

Dankzij deze inzet stijgt de oogstopbrengst. Door de verkoop van zoete aardappel en mais komt er vervolgens meer geld binnen om de vaste kosten van het dagcentrum te kunnen betalen. Zo is de weg naar financiële onafhankelijkheid ingezet!  

Project in het kort