Zonder kennis van computers en programma’s om mee te schrijven en te rekenen, kom je niet ver. In Cambodja waren er genoeg leerlingen die geen les kregen in nieuwe media en daardoor weinig kans maakten op de arbeidsmarkt. Daar hebben we wat aan gedaan.

60 procent van de totale bevolking in Cambodja is jonger dan 30 jaar. Er lopen dus ontzettend veel kinderen en jongeren rond die allemaal goed onderwijs verdienen. Helaas is het onderwijsniveau in het land ondermaats. Er is een gebrek aan goed getrainde leraren en ook de faciliteiten zijn vaak onvoldoende.

Weinig kans op goede banen

Doordat veel jongeren geen goed les krijgen, maken ze na hun studie weinig kans op de arbeidsmarkt. Ze kunnen kiezen tussen slecht betaald werk in een fabriek in hun eigen provincie of emigreren naar het buitenland, waar ze vaak onder slechte omstandigheden moeten werken.

Duurzaam IT-project

Om deze kansarme jongeren te helpen hun kennis te verbeteren, is een jaar geleden met steun van Wilde Ganzen een nieuw onderwijsproject opgezet. Het doel was om op scholen in verschillende provincies en in sloppenwijken in Phnom Penh jongeren een studieprogramma aan te bieden. En dat is heel goed gegaan! Inmiddels hebben al 525 jongeren op deze manier een door de overheid goedgekeurd certificaat ontvangen. Ook zijn er vijf computerlokalen geopend.

Nog meer jongeren profiteren

Bij dit eerste project is geld overgebleven. Dat wilden we investeren in voortzetting Ă©n uitbreiding van het onderwijsprogramma. Het doel was om 900 jongeren een studie aan te bieden zodat ook zij vaardigheden leren op het gebied van IT en ondernemen.

Een beter leven!

Door jouw hulp heeft deze nieuwe generatie Cambodjanen een kans om een beter leven op te bouwen, bedankt voor je donatie!

Bethel Mission Organization is een Cambodjaanse organisatie die mensen in afgelegen en arme gemeenschappen helpt vooruit te komen in het leven.

Investment for Life Foundation investeert in digitaal talent door IT-opleidingen aan te bieden aan kansarme kinderen. Talentvolle kinderen krijgen extra les om professionele vaardigheden te leren, waarmee ze later hun families en lokale gemeenschap kunnen ondersteunen.

Project in het kort