In het straatarme Haïti is kleinschalige landbouw een belangrijke bron van inkomsten. Het is hard werken en de omstandigheden zijn zwaar. Een groep jongeren wil vooruit en komt met een plan om hun leven te verbeteren.

In de afgelegen plattelandsgemeenschap rond Darbouze in Haïti werken de meeste mensen in de landbouw. Ze gebruiken nog traditionele methodes en door gebrek aan materialen is het werk erg arbeidsintensief. Het hele gezin moet vaak meehelpen, waardoor naar school gaan er vaak bij inschiet.

Hard werken, weinig inkomen

De boeren in dit gebied verdienen weinig met hun zware werk. Bovendien wordt de grond uitgeput en spoelt vruchtbare aarde weg door erosie. De oogst wordt zo ieder jaar minder groot.

Jongeren komen met een plan

Een lokale volksbeweging van jongeren wil het leven in de regio verbeteren. Een van de jongeren heeft een opleiding landbouwkunde kunnen volgen en wil deze kennis nu doorgeven aan de boeren in de omgeving. De jongeren hebben een plan opgesteld wat Wilde Ganzen graag samen met stichting Toekomst voor Haïti wil ondersteunen.

Duurzame landbouw

Het plan behelst het aanplanten van verschillende soorten gewassen op het land van honderd jonge gezinnen. Bananenbomen, maar ook zoete aardappel en cassave. Allemaal soorten die goed gedijen in dit gebied en die gespreid over het hele jaar te oogsten zijn. Nieuwe fruitbomen gaan met hun wortels de grond vasthouden en zorgen voor het aantrekken van insecten. Met natuurlijke bemesting zorgen de jongeren er voor dat de bodem niet langer uitgeput raakt. Zo wordt gewerkt aan duurzame landbouw.

Meer voedsel voor iedereen

Dit project komt niet alleen ten goede aan de honderd deelnemende gezinnen. Zij kunnen natuurlijk de oogst gebruiken voor hun eigen voedselvoorziening. De bedoeling is dat er genoeg oogst is voor de verkoop, zodat de boeren een vast inkomen hebben en de regio van voedsel kunnen voorzien.

Steun dit project, zodat deze groep jongeren zelf hun welvaart en gezondheid kunnen verbeteren. Uiteindelijk profiteert daar de hele gemeenschap van!

Het projectidee is aangedragen en uitgewerkt door OJED, een lokale volksbeweging van jongeren die hun leefomgeving en leven willen verbeteren. Hun landbouwkundige is trekker van het project.

Toekomst voor Haïti. De stichting wil de toekomst van kinderen en jongeren uit Haïti verbeteren met projecten rond onderwijs, gezondheid en werk. Ze werken samen met kleinschalige lokale initiatieven, gericht op concrete behoeften met haalbare plannen. De projecten helpen Haïtianen duurzaam een eigen, eerlijk inkomen te verwerven. Die zijn direct betrokken bij en medeverantwoordelijk voor de projecten.

Project in het kort

  • Hiermee help je 100 mensen
  • € 14.110
  • Haitï
  • Geen honger
  • 2021.0277