Met steun van onze donateurs staat er in Phulbare in Bangladesh een prachtig nieuw kinderdagcentrum. Kinderen met een beperking krijgen hier goede zorg en therapie. Als het gebouw tenminste helemaal open mag…

Een van de ouders die uitkijkt naar de opening van het nieuwe gebouw is Ibrahim. Zijn zoon Asik is zijn oogappel. Al vanaf de geboorte zag hij dat zijn zoon anders was. Hij leerde niet lopen en praten, begreep dingen niet en zag geen verschil tussen goed en fout. Stad en land liep Ibrahim af om hulp te zoeken. Tot op een dag een dokter hem doorverwees naar een dagcentrum voor kinderen met een beperking. Daar gingen vader en zoon twee keer per week naar toe en Asik vond het prachtig.

Ouders met hun gezin in Bangladesh.
De oude locatie was niet veel soeps.

Onhandige locatie

Het dagcentrum waar zij naartoe gingen staat op de oude locatie. Dit gehuurde gebouw was veel te klein voor de 180 kinderen die zorg en therapie nodig hebben. Ook stond het op een onhandige locatie, waardoor ouders veel geld uit moeten geven aan vervoer.

Geld ingezameld

Om daar verandering in te brengen heeft de Nederlandse stichting PhySCI samen met Wilde Ganzen geld ingezameld voor de aankoop van een eigen stuk grond en de bouw van een prachtig nieuw centrum. Dit is gelukt!

Hoop voor ouders

“De coronacrisis heeft Bangladesh zwaar getroffen en het zorgde voor vertraging van de bouw”, vertelt Ria Schmitz van stichting PhySCI. “Nu staat er gelukkig een prachtig, kleurrijk, goed toegankelijk centrum. In de tuin groeien al de eerste mango’s. Zo’n mooi gebouw voor hun kinderen met een beperking, dat geeft de ouders hoop en het gevoel gezien te worden.”

De nieuwe opvang voor kinderen met een beperking in Bangladesh
Een spiksplinter nieuw gebouw!

Door corona mocht het niet open

Het centrum zou al in november 2020 feestelijk opengaan, maar dat kon door corona helaas niet doorgaan. Balen, want de ouders willen zo graag dat hun kinderen er fysio en les krijgen. Nu zitten de kinderen al anderhalf jaar thuis… “Het is was heel lang niet mogelijk kinderen te ontvangen”, vertelt Ria. “De kinderen misten het dagprogramma ontzettend. Nu er langzamerhand wat versoepelingen zijn, mogen voorzichtig de eerste kinderen op bezoek komen. De rest krijgt thuis bezoek van therapeuten.”

De grote dag

Zodra de coronamaatregelen afgeschaft worden, gaat het kinderdagcentrum helemaal open en kan ook Asik de behandeling krijgen die hij nodig heeft. Een dag waarop vader en zoon erg naar uitkijken!

Project in het kort