Peuters en kleuters met een beperking verdienen goede opvang en kleuteronderwijs, net als ieder ander kind. Maar in Zuid-Afrika is dat lang niet altijd logisch, zeker niet in de townships van Kaapstad. Daarom investeren we samen met jou in de bouw van een nieuw opvangcentrum.

In Zuid-Afrikaanse townships zijn de faciliteiten voor kinderopvang beperkt aanwezig. In het kleuteronderwijs werken er veel onderwijzers die niet gediplomeerd zijn. Ondanks hun ervaring krijgen kleuters zo niet de allerbeste opvang. Voor kinderen met een beperking is het nog veel moeilijker. De ouders schamen zich voor de handicap van hun kind. De kinderen worden veelal als ‘nutteloos’ beschouwd. Vooral in de townships worden zij weggestopt.

Enorm bevlogen directrice

Mfuleni is een relatief nieuw township op veertig kilometer van Kaapstad. Het merendeel van de bewoners is zwart en het werkeloosheidspercentage is er hoog. Het Lonwabo Special Day Care Centre is in de regio het enige opvangcentrum voor kinderen met een beperking. Directrice Thandeka is enorm bevlogen en zet zich enthousiast in om de rechten voor kinderen met een beperking te verbeteren. Haar doel: ieder kind waar mogelijk door te laten stromen naar regulier onderwijs. Ook kinderen zonder beperking komen naar deze opvang, zodat ze elkaar leren kennen en er onderling meer begrip ontstaat. Een uniek concept.

Fase 1: aankoop van land en bouw centrum voor kinderen met beperking

Dit opvangcentrum heeft nieuw onderdak nodig, zodat het aan de overheidsnormen kan blijven voldoen en zo de subsidies kan behouden voor salarissen en lopende kosten. Daarom zet Wilde Ganzen zich samen met Stichting Mzamomhle in voor de bouw van dit nieuwe centrum. Omdat het een groot en duur project is, is het in delen opgeknipt. In deze eerste fase heeft het opvangcentrum geld ingezameld voor de aankoop van een stuk land en een gedeelte van de bouw: namelijk de bouw van Lonwabo Special Day Care Centre inclusief een kliniek. In fase 2 zal het uitgebreid worden met een pre-school, zodat kinderen met en zonder beperking er samen terecht kunnen.

Project gelukt

De grond is gekocht en het gebouw staat er. Veertig kinderen kunnen naar deze opvang, in plaats van 25 voorheen. Met een uitgebreid team. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van opvang hoog blijft, krijgen medewerkers én ouders praktische trainingen van een psychotherapeut en ergotherapeut.

Met jouw steun bieden we deze kinderen met een beperking een veilige opvang en krijgen ze goed onderwijs. Hartelijk dank!

Project in het kort