Leerlingen die terugkeren naar school in het noorden van Ethiopië, krijgen les in beschadigde klaslokalen. De kinderen zelf zijn ook beschadigd door het gewapende conflict van de afgelopen jaren en hebben hulp nodig bij het verwerken van trauma’s.

Het is 2020 als in de regio Tigray oorlog uitbreekt. Het Volksbevrijdingsfront van Tigray vecht tegen het leger van Ethiopië over de macht in deze regio. Tegelijkertijd is er de Covid-19 pandemie en is er een sprinkhanenplaag. De bevolking slaat massaal op de vlucht voor het geweld en even wordt er gevreesd voor grote hongersnood.

Wegen, huizen en scholen zijn kapot

Twee jaar later is er een vredesakkoord en keren de bewoners terug. Ze treffen een grote chaos aan in hun dorpen. Wegen zijn kapot, huizen vernield en scholen beschadigd. De overheid doet zijn best om de schade te herstellen, maar komt handen en middelen te kort. Veel kinderen gaan nu niet meer naar school, omdat het gebouw kapot is en ze op de grond moeten zitten bij gebrek aan stoelen.

Investeren in vier basisscholen

Reden genoeg om de mensen hier te helpen hun bestaan weer op te bouwen. Samen met de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea uit Urk en de lokale organisatie WDA is het plan om te investeren in vier basisscholen. Er worden schoolbanken, kantoorstoelen en bureaus aangeschaft. Ook willen de docenten graag computers en printers, zodat overheidsexamens geprint kunnen worden. Zo wordt niet alleen de kwaliteit van onderwijs beter, maar krijgen de kinderen ook weer structuur in hun leven. Elke dag naar school gaan, met vriendjes spelen en praten met de juf of meester over de oorlog helpt de kinderen om trauma’s te verwerken en hun leven weer op te pakken.

Wederopbouw onderwijs

De huidige vredesovereenkomst wordt goed nageleefd, waardoor de bewoners optimistisch zijn en geen nieuwe geweldsuitbarstingen verwachten. Daarom is nu het moment om het onderwijs in deze zwaar getroffen regio weer op te bouwen. Help jij mee?

Project in het kort