Als er in India een kind geboren wordt met een handicap, wordt dat vaak gezien als straf. Deze kinderen worden weggehouden van de buitenwereld en hun ouders vinden het moeilijk om hulp te zoeken. De lokale organisatie Jesus Educational Trust (JET) heeft gelukkig wél oog voor deze kinderen. Zij krijgen steun van de Nederlandse organisatie Kindia.

In 1997 richtte JET een speciale school op, waar kinderen met een handicap kunnen leren en doordeweeks kunnen wonen. De school is officieel erkend en geregistreerd door de overheid. Alleen vanwege een wetswijziging kwam het voortbestaan van de school in gevaar. Nettie Cleutjens-van Meel van Kindia vertelt: “Als stichting zetten wij ons in voor kwetsbare kinderen, dus hier wilden wij wat aan doen. Kinderen gaan mij aan het hart. Een kind heeft nog een heel leven voor zich, daar kun je écht nog iets voor betekenen.”

Nieuw schoolgebouw voor de jongens

“Deze school is heel belangrijk. De kinderen voelen zich er thuis en ze zijn als broertjes en zusjes voor elkaar. Het is één grote familie. Naast onderwijs krijgen ze er ook psychologische hulp. Maar de wet schrijft nu voor dat jongens en meisjes gescheiden faciliteiten moeten hebben en apart moeten slapen.

Daarom heeft JET een apart slaapgedeelte voor de jongens gebouwd. De kinderen zijn hier veilig en ze leren hier inzien dat ze iets kunnen toevoegen aan de samenleving, ondanks hun beperking.”

Project in het kort