In iedere township in Zuid-Afrika zijn moeders te vinden die in eigen huis een opvang creƫren voor peuters en kleuters. Dit zijn ontzettend belangrijke plekken. Deze moeders willen we graag steunen door ze trainingen aan te bieden, waardoor ze betere zorg en onderwijs kunnen geven.

Stellenbosch is na Kaapstad de oudste Europese nederzetting in Zuid-Afrika. De regio staat bekend om haar universiteit en de wijnboerderijen. De vele arbeiders die voor de productie van wijn nodig zijn, komen uit township Kayamandi.

Moeders komen voor kinderen op

In deze buurt wonen 30.000 zwarte Zuid-Afrikanen in grote armoede. Het is er vaak onveilig, er is veel geweld en criminaliteit. Je moet je voorstellen onder welke omstandigheden kinderen hier opgroeien. Gelukkig zijn er moeders die voor deze kinderen opkomen. Zij zien dat kinderen in hun buurt op straat rondzwerven of thuis rondhangen zonder dat ze gestimuleerd worden om zich te ontwikkelen.

Te weinig onderwijs

Deze kinderopvang is erg belangrijk. Het zijn veilige plekken die het ouders mogelijk maken om te werken in de wijngaarden. De moeders die zich om de kinderen ontfermen doen wat ze kunnen om goede zorg en onderwijs te geven. Vaak hebben ze zelf geen hoger onderwijs genoten en zijn de faciliteiten op de opvang erg beperkt.

Trainingen voor betere kinderopvang

The Early Education Centre (TEEC) is een organisatie die zich focust op onderwijs voor kinderen van 0 tot 9 jaar. Ze geven trainingen, leiden onderwijzers op voor kinderdagverblijven en begeleiden ouders bij de opvoeding. TEEC wil heel graag 18 moeders met een kinderopvang trainen om zo de kwaliteit van hun opvang te verbeteren.

Deze training biedt deze vrouwen de kans om bij te dragen aan de gemeenschap en om zichzelf te ontwikkelen. Daar profiteren de 806 kinderen die in hun opvang zitten natuurlijk ook van.

Help mee!

Help mee dit prachtige trainingsprogramma op te zetten. Een bijkomstig voordeel is dat als de moeders eenmaal getraind zijn, ze hun opvang officieel kunnen aanmelden voor subsidie bij de overheid. Zo helpen we samen om de opvang ook op lange termijn te verbeteren.

Project in het kort

The Early Education Centre (TEEC) focust op onderwijs voor kinderen van 0 tot 9. TEEC geeft leiderschapstrainingen, opleidingen voor personeel en onderwijzers in kinderdagverblijven. Ook ouders/verzorgers worden door TEEC begeleid bij hun dagelijks zorg- en opvoedingstaken. Verder is de organisatie partner van de provincie West-Kaap en als Social Service Organisatie betrokken bij het Registratieproject voor kinderdagverblijven in de provincie.

Stichting Mzamomhle ondersteunt duurzame initiatieven op het gebied van kinderopvang en educatie in townships in Zuid-Afrika. Een goede en veilige opvang voor kinderen maakt het voor ouders mogelijk om te gaan werken, geld te verdienen en een toekomst op te bouwen. Daarnaast biedt de goede zorg en voorschoolse educatie de kinderen een stevige basis voor de verdere vontwikkeling. De stichting doet dit door het verbetering van huisvesting en zorg, uitwisseling van kennis en ervaring, het stimuleren en vergroten van kennis en het geven van hulp gericht op financiƫle onafhankelijkheid.