Vijftig jongeren uit traditionele Maya-families zijn opgeleid tot succesvolle boeren. De coronacrisis had deze groep zwaar getroffen. Met een verbeterde voedselproductie en toegang tot internet ziet hun toekomst er beter uit.

Drie jaar geleden maakten we samen met stichting Nuenen-Guatemala een onderwijstraject voor duurzame landbouw met een groep jongeren in de regio Tucurú in Guatemala. Ze krijgen les in het verbouwen van groente en fruit, ze leren hoe ze kippen kunnen houden en hoe je vis moet kweken. Met de opgedane kennis worden deze jongeren volleerde boeren.

Crisis erger door corona

Na een aantal uitdagingen is in 2021 het vervolg van dit project begonnen. En dat was hard nodig. De jongeren die meedoen wonen in een van de armste regio’s van het land. Hier leeft driekwart van de bevolking onder de armoedegrens en laat de kinderwelzijn te wensen over. Veel kinderen gaan niet naar school, sociale voorzieningen ontbreken en de infrastructuur is slecht. Jongeren trekken weg uit hun dorpen, omdat daar voor hen geen perspectief is.

Veel land van de boerenfamilies wordt opgekocht door buitenlandse ondernemingen om er uitgestrekte plantages van te maken met oliepalmen en suikerriet. Voor mais, het basisvoedsel van de Maya’s, is steeds minder plek. De coronacrisis heeft alle problemen verergerd. Toen winkels en scholen dicht waren, is het verbouwen van eigen voedsel en toegang tot internet essentieel gebleken.

Groentetuinen en kippen

Een visvijver in Guatemala
Een prachtige nieuwe visvijver.

In het eerste deel van dit project zijn de jongeren begonnen met het aanleggen van groentetuinen. De mooie oogst zorgde gelijk voor een beter voedingsdieet voor families in de hele omgeving. Ook is een begin gemaakt met het houden van kippen en de aanleg van een visvijver en leerden ze om samen te werken en een organisatie op te zetten. Uiteindelijk moet het project zelfvoorzienend zijn en moeten de jongeren in de toekomst hun eigen geld kunnen verdienen.

In het vervolg van dit project gingen we verder. We hebben ze geholpen hun opleiding af te ronden. Er waren trainingen over de productie van biologisch composteren, de aanleg van irrigatiesystemen en ongediertebestrijding. En we zijn gaan helpen bij de aanleg van kassen en vijvers en het aankopen van gereedschap en zaden.

Jongeren tonen initiatief

Vooral de viskwekerij doet het inmiddels opvallend goed. In nauw overleg met de gemeenschap heeft een deel van de groep jongeren onlangs besloten om geen kippen, maar varkens te houden. Deze jongeren hebben dus zelf initiatief getoond en hebben zich nog beter georganiseerd dan vooraf was gedacht.

Met hun eigen onderneming kunnen deze vijftig jongeren een toekomst opbouwen en de buurt van gezond en gevarieerd voedsel voorzien. Met toegang tot internet is het bovendien een stuk makkelijker geworden om kennis uit te wisselen en aan marketing te doen. Een mooi resultaat!

Asociación Civil Verdad y Vida is opgericht in 2012, met als doel de slachtoffers van de burgeroorlog in Guatemala te steunen. Door middel van sociaal-economische projecten ondersteunt de Asociación de arme bevolking. Binnen die projecten is veel aandacht voor de culturele vorming van de Mayabevolking. De Maya’s hebben eeuwenlang als plantagearbeiders in abominabele en onderdrukkende omstandigheden op de plantages gewerkt. Deze gevoelens van afhankelijkheid en minderwaardigheid zijn diepgeworteld in de aard van de bevolking. De culturele vorming bevordert het zelfbewustzijn van deze uitgebuite groep.

Stichting Nuenen-Guatemala is opgericht in 2013 na een uitwisseling tussen de parochie Nuenen en de parochie in Tucurú, Guatemala. Doel van de stichting is steun geven aan de bevolking van Guatemala en in het bijzonder van Tucurú, die werken aan de opbouw van de samenleving en aan betere levensomstandigheden voor de bevolking, met speciale aandacht voor de situatie van de Maya-bevolking.

Project in het kort