Wat doe je als je in een arm gezin opgroeit? Als je ouders je van school halen omdat je op het land moet werken? Als je geen nee durft te zeggen tegen een volwassen man, omdat je van hem afhankelijk bent? Als je geen voorbeeld hebt van succesvolle vrouwen?

Veel meisjes in Malawi vallen uit op school vanwege een tekort aan schoolgeld, omdat er op het land gewerkt moet worden of door zwangerschap. In de regio Mganja raken ieder jaar weer meisjes op vaak hele jonge leeftijd zwanger. En wie zwanger is, wordt van verdere opleiding uitgesloten. Je moet maar hopen dat de vader van je kind je wil onderhouden of anders zelf proberen je eten en geld bij elkaar te sprokkelen.

Project in het kort

Zuster Josefa Ng’ona wil de toekomst van deze jonge meiden verbeteren. Ieder mens hoort te bloeien en ruimte te krijgen om zijn of haar talenten te ontplooien, is haar mening. Samen met Stichting Nazareth Foundation Malawi Nederland wil ze een middelbare school bouwen. Een school speciaal voor meisjes, waar ze allemaal welkom zijn. Maakt niet uit of je zwanger bent of kinderen hebt. Zolang je maar verder wilt leren. Op de school krijgen ze les in Engels en rekenen, maar ook praktische vakken zoals voedingsleer, kinderverzorging, huishoudkunde en koken. In totaal kunnen er 240 meiden naar deze school.

Meisjes in Malawi naar school

In de dorpen in deze regio leven de vrouwen redelijk zelfstandig. Ze hebben landrechten en het ‘bezit’ over hun kinderen. Dit betekent dat ze toegang hebben tot landbouwgrond en een plek om een eigen huis te bouwen. Indirect hebben ze invloed op de besluitvorming in het dorp. Als we deze meisjes opleiden, heeft dat gelijk invloed op de hele regio.

In dit project ondersteunen we een gedeelte van de bouw van de school. We vragen je namelijk mee te helpen de bouw van vier docentenwoningen mogelijk te maken. Met deze woningen is de school straks in staat goede leraren aan te trekken en hoeft de docent geen lange afstanden af te leggen om bij school te komen.

Geef jij om de toekomst van meisjes in Malawi? Ondersteun dan vandaag nog dit project, zodat meisjes getalenteerde vrouwen kunnen worden, die op hun beurt weer andere meisjes kunnen inspireren.