Wilde Ganzen steunt in Zuid-Afrika diverse projecten voor weeskinderen met aids/hiv voor een menswaardig leven. Door de ziekte zijn er niet alleen veel kinderen zonder ouders, maar ook veel ouderen zonder levende nakomelingen. Zij hebben hun kinderen verloren en meestal is er niemand die voor hen kan zorgen.

Voor 45 bejaarden en gehandicapten is er nu een plek, in het Ekukhanyeni Old Age Home.

Verpleegkundige Anna Ntuli besloot destijds met zelf geworven fondsen een opvangplek te stichten voor de armste ouderen in KwaMhlanga, ten noordoosten van Pretoria. Het was een noodopvang met zeer primitieve voorzieningen. Maar de ouderen hadden voorheen niets, een aantal van hen waren dakloos.

Project in het kort

Dochter neemt maatschappelijke taak op zich

Dochter Nomsa nam met haar vader de taak van haar moeder over toen Anna in 2014 helaas overleed, onverwacht. Wilde Ganzen en Stichting Afrika 2007 Zwolle steunden de investering in een beter gebouw met goede voorzieningen. Het tehuis staat in een ontstane wijk zoals je veel ziet in Zuid-Afrika; gemetselde bescheiden woningen in groot open gebied met weinig voorzieningen.

Menswaardig bestaan

Ekukhanyeni past goed in het gebied. Het is 100% lokaal geïnitieerd, gedragen en gerund door de gemeenschap. Momenteel ontvangen er 65 senioren, waarvan 15 gehandicapten een fijne en schone woonplek met goede verzorging voor een menswaardig bestaan. Wanneer nodig komt de fysiotherapeut langs. Zo’n 33 mensen zorgen met veel toewijding voor de bewoners, dag en nacht. Het tehuis is tevens een leerplek, waardoor veel vrijwillige medewerkers kunnen doorstromen naar een betaalde baan.

2017: Goede watervoorziening

Het centrum ontvangt een bijdrage van de overheid, en de bewoners ontvangen pensioenen. Voor een betere watervoorziening (er moet dieper geboord worden naar water dan de huidige 30 meter) zullen Stichting Afrika 2007 Zwolle en Wilde Ganzen in 2017 een bijdrage leveren.

Ouderen krijgen een weer menswaardig leven in Zuid-Afrika

Medewerker Projecten Anke Makaske bezoekt Ekukhanyeni met rechts naast haar Nomsa Ntuli.