De Ndhole basisschool in Kenia heeft een belangrijke functie. Niet alleen krijgen de kinderen er goed onderwijs, ze krijgen er ook dagelijks een warme maaltijd. Maar door extreme droogte komt deze gezonde maaltijd in gevaar.

In het Homa Bay District in het westen van Kenia staat de Ndhole basisschool. Deze school heeft Wilde Ganzen al eerder gesteund. Toen is er een keuken gebouwd die draait op zonne-energie. De school heeft drie moestuinen, zodat de 160 kinderen dagelijks een warme en gezonde maaltijd krijgen. Thuis is de armoede groot en zijn de maaltijden vaak eentonig. Ondervoeding is dan ook een veel voorkomend probleem. Vandaar dat het eten op school ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van deze kinderen.

Extreme droogte

Er is alleen een groot probleem: de regio heeft te kampen met extreme droogte. Tot nu toe haalt de school water uit een nabijgelegen bron. Maar daar is nauwelijks meer water over. En wat er nog wel beschikbaar is, is vaak verontreinigd en zeker niet geschikt voor consumptie. Doordat er geen alternatieven zijn, wordt dit water toch gedronken. Het gevolg laat zich raden: veel zieke kinderen en schooluitval.

Nieuw watersysteem

Om de moestuin te laten floreren en te zorgen voor voldoende water het hele jaar door, is het plan om een waterput te boren. Daarnaast wil de school regenwater in het natte seizoen opvangen in grote watertanks. Daarvoor moet het dak van de school worden vernieuwd. Met een pomp die werkt op zonnepanelen kan straks het water uit de tanks naar de moestuin worden gebracht. Met dit irrigatiesysteem krijgen de groenten in het droge seizoen dan genoeg water om een goede oogst te garanderen.

Eigen inkomsten voor onderhoud

Natuurlijk komt er een waterfilter, zodat de kinderen het opgevangen water veilig kunnen drinken. En aan de ouders wordt ook gedacht, want die hebben thuis hetzelfde probleem. Bij een waterkiosk naast de school kunnen zij straks voor een klein bedrag water ophalen voor eigen gebruik. Met de inkomsten kan het hele watersysteem onderhouden worden.

Met dit project krijgen 800 huishoudens en 160 leerlingen schoon drinkwater. Help je mee?

Education And Health For Children In Kenya steunt lokale gemeenschappen in Kenia en komt op voor de belangen van kinderen, jongeren en vrouwen.

Stichting Homa Bay Kenya ondersteunt projecten van de Ndhole Primary School.

Project in het kort