Veel mensen in de Anuradhapura-regio in Sri Lanka hadden weinig kans op een baan door gebrek aan onderwijs. Voornamelijk vrouwen en kinderen waren hier de dupe van. Een nieuw vrouwencentrum biedt lessen in Engels, IT, gezondheid en heeft een bibliotheek.

Kinderen aan het werk op hun laptops in Sri Lanka.
Er zijn lessen Engels, gezondheidszorg en IT.

Het multifunctionele centrum is een project van samenwerkingspartners Safe Foundation en Stichting Theo de Wit. Het centrum dient niet alleen als onderwijsplek maar ook als centraal ontmoetingspunt. Ruim driehonderd vrouwen maken er gebruik van. Dit doen ze bijvoorbeeld met hun vergaderingen van de vrouwenbond (women societies) en hun bijeenkomsten met ouders om ze wegwijs te maken in gezondheid en hygiëne. Ook is er een computerruimte voor de kinderen om te werken aan schoolprojecten.

Basisschoolkinderen zitten in een halve cirkel voor een tv op school in Sri Lanka.
Eindelijk ruimte om te leren!

Bibliotheek

Niet alleen voor de vrouwen uit de Anuradhapura-regio is het een geslaagd project, vijfhonderd kinderen hebben profijt van de bibliotheek in het centrum. De boeken in de centrum-bibliotheek worden namelijk geruild voor die van de plaatselijke bibliotheekjes. Ook heeft het project gezorgd voor toiletten met wasgelegenheid. Ruim veertig kinderen van de crèche naast het centrum maken hier gebruik van.

Safe Foundation werkt voor arme gezinnen in het buitengebied van Anuradhapura. De bevolking van deze buitengebieden bestaat voornamelijk uit arme boeren. Ze zijn afhankelijk van regen als watervoorziening; door aanhoudende droogte is de werkloosheid groot en daardoor ook de armoede. Safe Foundation verleent microkredieten waardoor er weer nieuw perspectief op een betere toekomst ontstaat.

We werken bij dit project samen met Stichting Theo de Wit. Theo ging altijd graag op vakantie naar Sri Lanka. In 1981 kwam hij in contact met de Anuradhapura Deaf and Blind School. Theo raakte geboeid door de manier waarop de gemeenschap met zeer minimale middelen de dove of blinde kinderen probeerde voor te bereiden. Men was erop gebrand de kinderen een (redelijk) zelfstandige plaats in de maatschappij te geven. Hij heeft vijf jaar lang intensief geld opgehaald om de school te ondersteunen, tot zijn plotselinge overlijden.

Project in het kort