Met dit project investeren we in beter onderwijs voor kinderen met een beperking en investeren we in moestuinen en leuke speeltuinen voor de kleintjes.

Ethiopië is volop in ontwikkeling. Maar helaas is er soms na een stap vooruit, ook weer een stap achteruit. Steun blijft hard nodig! Zeker voor mensen met een beperking, die groep wordt achtergesteld, krijgt vaak geen onderwijs en heeft veel minder kans op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van hulp

Meer dan de helft van alle mensen met een beperking in de regio rond de hoofdstad geeft aan afhankelijk te zijn van hulp van familie en vrienden. De rest probeert een inkomen te krijgen door te bedelen of door als kleine zelfstandige te werken.

Op eigen kracht verder

Er is weinig begrip voor deze groep. Dat willen we graag veranderen en dan kun je het beste beginnen op de basisschool. Development Education Center gaat samen met StartUp4kids Foundation achtergestelde kinderen helpen om zich optimaal te ontplooien, zodat ze op eigen kracht hun leven kunnen inrichten!

Hoe? Door kinderen met een handicap uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door te investeren in de leeromgeving. En door leraren te trainen, zodat ze beter les kunnen geven. Dit wordt gedaan met een speciaal lesprogramma, ontwikkeld door Aflatoun.

Beter onderwijs

In dit project worden leerkrachten op drie scholen en zeven centra getraind en worden er bijeenkomsten voor ouders georganiseerd om ze bewust te maken van de mogelijkheden van hun eigen kinderen. Ook is het plan om recreatieruimtes te renoveren en groene zones aan te leggen. Om kinderen lekker te laten spelen, wordt speelmateriaal aangeschaft en komt er een schooltuin.

Er is veel meer mogelijk!

In totaal profiteren 1625 kinderen met een beperking en hun begeleiders van dit initiatief. Help jij mee om de kinderen te laten zien dat ze ondanks hun beperking veel meer mogelijkheden hebben dan ze ooit hebben kunnen denken? Dank alvast!

Project in het kort