Voor kinderen met een beperking in Ethiopië hebben we geïnvesteerd in beter onderwijs. Ook zijn er moestuinen aangelegd voor een gezonde schoolmaaltijd.

Ethiopië is volop in ontwikkeling. Maar helaas is er soms na een stap vooruit, ook weer een stap achteruit. Steun blijft hard nodig. Zeker voor mensen met een beperking. Deze groep wordt achtergesteld, krijgt vaak geen onderwijs en heeft veel minder kans op de arbeidsmarkt.

Afhankelijk van hulp

Meer dan de helft van alle mensen met een beperking in de regio rond de hoofdstad Addis Ababa geeft aan afhankelijk te zijn van hulp van familie en vrienden. De rest probeert een inkomen te krijgen door te bedelen of door als kleine zelfstandige te werken.

Er is weinig begrip voor deze groep. Dat willen we graag veranderen en dan kun je het beste beginnen op de basisschool. Development Education Center is samen met StartUp4kids Foundation en Wilde Ganzen achtergestelde kinderen gaan helpen om zich optimaal te ontplooien, zodat ze op eigen kracht hun leven kunnen inrichten.

Hoe? Door kinderen met een handicap uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Door te investeren in de leeromgeving. En door leraren te trainen, zodat ze beter les kunnen geven. Dit wordt gedaan met een speciaal lesprogramma, ontwikkeld door Aflatoun.

Beter onderwijs

In dit project zijn leerkrachten op drie scholen en zeven centra getraind en zijn er bijeenkomsten voor ouders georganiseerd om ze bewust te maken van de mogelijkheden van hun eigen kinderen. Ook zijn recreatieruimtes gerenoveerd en moestuinen aangelegd.

In totaal profiteren 1625 kinderen met een beperking en hun begeleiders van dit initiatief.

Project in het kort