In de westelijke Hooglanden van Guatemala zijn te weinig scholen. De scholen die er wel zijn hebben meteen bomvolle klassen met weinig of geen schoolmateriaal. Aanpakkers Entremundos en StartUp4Kinds pakken dit probleem met beide handen aan.

De meeste gezinnen in de westelijke Hooglanden hebben geen gezondheidszorg of een huis waar je gezond in kunt wonen. Ook hebben ouders niet genoeg geld om de schoolkosten te betalen. Dit geldt al helemaal voor ouders met dove en slechthorende kinderen. De kosten voor het vervoer naar een passende school is een hele opgave.

Een jongetje met een beperking in Guatemala.
Er heeft een cultuuromslag plaatsgevonden!

Met een beperking word je raar aangekeken

In Guatemala heerst er een stigma op het hebben van een handicap. Er wordt weinig rekening gehouden met mensen met een beperking. Het is soms zelfs zo erg dat ze worden afgewezen door hun eigen gezin of fysiek worden aangevallen.

De organisatie Entremundos uit Guatemala en de Nederlandse StartUp4Kids Foundation proberen deze problemen zo goed mogelijk op te lossen. Ze richten zich op kwetsbare kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking uit de westelijke Hooglanden. Maar ook op kinderen uit achterstandswijken en inheemse gemeenschappen.

Verbeteren van het onderwijs

De aanpakkers startten een nieuw onderwijsproject voor leerlingen van zes scholen. Hiermee hebben ze de kwaliteit van onderwijs verbeterd voor vijfhonderd leerlingen zonder én met een beperking. Door het ontwikkelen van een programma, bieden ze de leerlingen handvatten voor meer sociale en financiële zekerheid. Zo werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen.

Werken aan bewustwording

Bewustwording is het allerbelangrijkste punt. Het stigma van beperkingen pakken ze bij de kern aan door het voor iedereen bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt er les gegeven in hoe ze geld kunnen sparen. Dit geeft de leerlingen en hun families meer financiële inzicht.

Les over milieu en voedsel

Ook worden er lessen aangeboden over milieu en voedsel. Drie van de vijf scholen heeft al een moestuin aangelegd. Door te zorgen voor de natuur en te leren hoe je voedsel kunt verbouwen, kunnen de kinderen later zelf goed voedsel verbouwen en misschien zelfs geld verdienen met de verkoop van hun oogst.

Al met al een prachtig gelukt project. En zonder jouw steun was dit niet mogelijk geweest. Hartelijk dank!

Project in het kort