In de westelijke Hooglanden van Guatemala zijn te weinig scholen. Hierdoor kunnen er jaarlijks minder kinderen onderwijs volgen. De scholen die er wel zijn hebben meteen bomvolle klassen met weinig of geen schoolmateriaal. Oftewel, onderwijs dat je niet voor je eigen kind zou willen.

De meeste gezinnen in de westelijke Hooglanden hebben geen gezondheidszorg of een huis waar je gezond in kunt wonen. Ook hebben ouders niet genoeg geld om de schoolkosten te betalen. Dit geldt al helemaal voor ouders met dove en slechthorende kinderen. De kosten voor het vervoer naar een passende school is een hele opgave.

Met een beperking word je raar aangekeken

In Guatemala heerst er een stigma op het hebben van een handicap. Er wordt weinig rekening gehouden met mensen met een beperking. Het is soms zelfs zo erg ze worden afgewezen door hun eigen gezin of fysiek worden aangevallen.

De organisatie Entremundos uit Guatemala en de Nederlandse StartUp4Kids Foundation willen deze problemen oplossen. Ze richten zich op kwetsbare kinderen met een lichamelijke en of verstandelijke beperking uit de westelijke Hooglanden. Maar ook op kinderen uit achterstandswijken en inheemse gemeenschappen.

Verbeteren van het onderwijs

De aanpakkers starten een nieuw onderwijsproject voor leerlingen van zes scholen. Hiermee willen ze de kwaliteit van onderwijs voor vijfhonderd leerlingen zonder én met een beperking verbeteren. Zo gaan ze een programma ontwikkelen dat de leerlingen handvatten biedt voor meer sociale en financiële zekerheid. De hoop is dat kinderen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen.

Werken aan bewustwording

Bewustwording is het allerbelangrijkste punt. Het stigma van beperkingen willen ze van onderop doorbreken door het bespreekbaar te maken voor iedereen. Ook komt er les in het sparen van geld. Dit geeft de leerlingen en hun families meer financiële inzicht.

Les over milieu en voedsel

Op de scholen worden straks ook lessen aangeboden over milieu en voedsel. Drie van de vijf scholen gaan zelfs moestuinen aanleggen. Door te zorgen voor de natuur en te leren hoe je voedsel kunt verbouwen, kunnen de kinderen als ze ouder zijn zelf goed voedsel verbouwen en misschien zelfs geld verdienen met de verkoop van hun oogst.

Dit onderwijsprogramma helpt voor zoveel meer dan alleen goed onderwijs. Ook de bewustwording en het zelfvertrouwen van kwetsbare kinderen wordt hierdoor gestimuleerd. Help je ook mee om de financiering voor dit project rond te krijgen?

Project in het kort