Het onderwijs in Sierra Leone mag dan wel gratis zijn, dat is nog geen garantie voor succes. De kwaliteit van de lessen is laag en lang niet altijd komen de leerlingen opdagen. Daarom hebben we een eerste stap gezet richting beter onderwijs.

Vroeger was alles beter. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo, maar de ouders uit de regio Yele hadden een punt als ze zeiden dat hun school vroeger veel beter was. Dertig jaar geleden stond de school namelijk goed bekend. Nu hun eigen kinderen er naartoe gaan, zagen ze dat veel minder leerlingen slagen voor hun examens.

Crisis na crisis

Dat zag de school zelf ook. Het land heeft ernstig te lijden gehad onder de oorlog die er woedde tussen 1991 en 2001 en de ebola-epidemie in 2014 en 2015. De coronacrisis liet ook zijn sporen na. De school was vaak dicht en het was in het binnenland moeilijk goed opgeleide leraren te krijgen. Het weer helpt ook niet altijd mee. Bij hevige regenval kunnen veel kinderen de school niet bereiken. En dat komt door klimaatverandering steeds vaker voor.

Training, zonnepanelen en ICT

Met dit project is een eerste stap gezet richting beter onderwijs. De leerkrachten kregen een training in effectiever lesgeven, met extra aandacht voor een respectvolle omgang met meisjes. Het is het begin van een cultuuromslag. Zonnepanelen maken het mogelijk om computers en internet in te zetten. Die worden gebruikt voor betere lesprogramma’s en voor de leerlingen om te oefenen. Zo kunnen op den duur de gaten in het onderwijs worden gedicht. Leerlingen kunnen nu ook thuis leren en leraren hebben de tools om ze daarbij te helpen. Een schoolcomité heeft zich garant gesteld voor onderhoud van alle apparatuur.

Dankzij jouw hulp krijgen 1.000 leerlingen van deze school in Yele onderwijs van hoger niveau en scoren ze betere cijfers bij de examens. Nu kan niemand meer zeggen dat het vroeger allemaal beter was!

Seventh Day Adventist Secondary School (SDA SS) is een lokale school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 1000 leerlingen. De school is officieel erkend door de overheid en die betaalt ook de salarissen. Voor de burgeroorlog stond deze school goed bekend. Men wil graag terug naar de kwaliteit van toen. De eerste stap daarvoor is beter opgeleide leerkrachten en eigentijdse leermiddelen. Bij elkaar een stimulans voor iedereen!

Stichting Een Helpende Hand (SEHH) is in 1988 opgericht en bestaat uit enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Zij ondersteunt kleinschalige onderwijsprojecten en gehandicaptenzorg in Sri Lanka en Sierra Leone. SEHH heeft een langdurige relatie met de school in Yele. De stichting hecht veel belang aan persoonlijk contact tussen bestuur, donateurs en begunstigden. De lijnen tussen bestuur en hulpverleners zijn kort. Het motto van de stichting is daarom: ‘van hart tot hart, van hand tot hand’. Sinds enkele jaren werkt SEHH nauw samen met de Stichting Smarter Hospital, die met name de basisscholen in Yele hulp biedt.

Project in het kort