Voor 732 senioren in de regio Batken in Kirgizië is hun net geopende ontmoetingshuis levensveranderend. Ze zijn niet alleen uit hun isolement gekomen, maar het heeft veel grotere gevolgen. Hun dagelijkse omstandigheden zijn nu veel leefbaarder; gezonder en veiliger.

Batken is de meest afgelegen en de minst ontwikkelde streek van Kirgizië. De armoede is groter dan in de rest van het land en vooral (alleenstaande) ouderen lijden daaronder. Zij hebben vaak geen wateraansluiting, geen toilet in huis en geen toegang tot medische hulp.

Project in het kort

Minder eenzaamheid door ontmoetingshuis

In dit project is er speciaal voor hen een ontmoetingscentrum gebouwd. De honderden kwetsbare ouderen voelen zich nu minder eenzaam. En ze kunnen zich elke dag wassen en naar het toilet, want er is een ingebouwd badhuis. Ook worden er maaltijden geboden in het centrum, als aanvulling op hun eenzijdige en weinige voeding.Gemeente neemt over

Ontmoetingshuis verbetert gezondheid van ouderen

Het ontmoetingscentrum betekent een grote verbetering in de gezondheid van deze ouderen én in hun levensgeluk! Hiermee levert het huis een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van armoede onder bejaarden Batken en omgeving. En het mooie is dat het huis inmiddels is overgedragen aan de gemeente, die het vanaf nu subsidieert!

Dit project kwam tot stand door een samenwerking tussen de Nederlandse stichting Elnura en de lokale organisatie Babushka Adoption in Bishkek en Wilde Ganzen.