In afgelegen gebieden in Vietnam werden kinderen met een fysieke handicap zoals een hazenlip vaak niet geholpen. Met dit project zijn deze kinderen opgespoord en geholpen, zodat ze nu een veel fijner leven hebben!

Vietnam is een land met een hoog geboortecijfer en een groeiende economie. In de provincies Dien Bien en Han GIang gaat het de mensen minder voor de wind. De meeste mensen zijn er straatarm en dat heeft ook zijn gevolgen voor de gezondheidszorg. De ziekenhuizen in de regio zijn nog niet gemoderniseerd en de artsen die er werken hebben vaak niet de kennis die hun collega’s in de grote steden hebben.

Etnische minderheden

In dit bergachtige en afgelegen gebied wonen veel kinderen van etnische minderheden. Dan sta je al met 1-0 achter. Maar het wordt nog verdrietiger als je geboren wordt met een afwijking of als je op jonge leeftijd een ongeluk krijgt.

Een jongetje met een hazelip met zijn moeder in Vietnam.Schisis en gespleten gehemelte

Kinderen met een schisis (een spleet in de lip), een gespleten gehemelte of een andere beperking kunnen vaak niet terecht bij lokale artsen. Die weten niet hoe ze deze kinderen moeten opereren. Voor een goede behandeling moeten de ouders lange afstanden afleggen naar gespecialiseerde ziekenhuizen. Veel ouders doen dat niet, omdat ze er het geld niet voor hebben en de ingewikkelde procedures niet begrijpen.

Opleiden van artsen

Deze kinderen hadden hulp nodig! Dat vindt ook de ervaren gezondheidswerker Dong An van Center II. Deze kleine organisatie probeert operaties mogelijk te maken. Samen met de Nederlandse organisatie Child Surgery Vietnam leiden ze artsen in vier provincies waaronder Dien Bien en Han Giang op, zodat deze dokters zelf de kinderen kunnen opereren.

475 kinderen geopereerd

Met jouw hulp zijn kinderen met een beperking opgespoord en gescreend en zijn 475 van hen geopereerd! Voor operaties zoals van een hazenlip, open gehemelte of heupdysplasie zijn medische gereedschappen aangeschaft.

Een wereld van verschil

Alle kinderen die mee hebben gedaan aan dit project zijn niet ouder dan zestien jaar en komen uit arme gezinnen. Voor hen betekent zo’n operatie een wereld van verschil. Ze kunnen nu weer naar school, spelen met leeftijdsgenootjes en kunnen uiteindelijk een volwaardig leven leiden! Ook is de kennis van de lokale dokters en verpleegkundigen enorm toegenomen.

Hartelijk bedankt voor jouw steun!

Centre II РDirect Support For Disabled Children is een kleine lokale NGO die er voor zorgt dat kinderen met lichamelijke gebreken worden opgespoord, behandeld en geopereerd. De directeur van Center II is Dong An, een heel ervaren en deskundig gezondheidswerker.  

Child¬†Surgery¬†Vietnam (CSVN) richt zich met name op arme pati√ęnten in de meer afgelegen, bergachtige provincies in het noorden van Vietnam, grenzend aan de buurlanden Laos en China, waar vooral etnische minderheden leven. Child¬†Surgery¬†werkt ook aan capaciteitsopbouw; het opleiden van artsen en verpleegkundigen voor medische posten in afgelegen gebieden.¬†Ze organiseren¬†projecten om kinderen met lichamelijke gebreken te laten opereren. Kinderen in de leeftijdsgroep van ongeveer 2 tot 16 jaar, met aangeboren afwijkingen, beperkingen die zich door slechte hygi√ęnische omstandigheden hebben ontwikkeld of die door ongelukken zijn ontstaan. Het zijn kinderen die geen hulp krijgen omdat de families het niet kunnen betalen en er nog geen basiszorg is die dit opvang mogelijk maakt.¬†

Project in het kort