De kwaliteit van onderwijs in Guatemala verloedert. Scholen hebben weinig middelen en krijgen nauwelijks aandacht en geld van de overheid. Met een driejarig onderwijsprogramma helpen we kwetsbare kinderen in een afgelegen gebied.

Guatemala maakt al lange tijd een crisis door. Het is er erg onrustig, de economie draait niet goed en op straat en in de politiek heerst een gespannen sfeer. Directeuren van zes scholen in de westelijke hooglanden van Guatemala trekken aan de bel. Zij zien dagelijks dat onderwijs voor veel ouders geen prioriteit meer heeft.

Kwetsbare kinderen

Omdat ouders vaak te weinig geld hebben om rond te komen, moeten de kinderen meehelpen geld te verdienen. Ze verlaten daardoor vroegtijdig de school. Voor de korte termijn is dat misschien een oplossing voor de ouders, maar op de lange termijn krijgen de kinderen zelf daardoor weinig kansen op de arbeidsmarkt. De directeuren zien dat kinderen met een beperking helemaal kwetsbaar zijn. Zij worden in Guatemala vaak gediscrimineerd en nauwelijks geholpen.

Educatief programma

Daarom ligt er nu een plan om met een driejarig onderwijsprogramma de kansen voor 500 kinderen te verbeteren. Op zes scholen in de regio is er dit jaar een educatief programma opgezet om kinderen het belang van onderwijs mee te geven, ze te leren verstandig om te gaan met geld en op een goede manier gebruik te maken van de natuur.

Steun voor kinderen met een beperking

Daarnaast zijn vijftien jongeren met een beperking ondersteund zodat ze naar school kunnen gaan. Dit programma is uitgevoerd op een dovenschool in de buurt. Voor deze jongeren betekent dit dat ze naar een school kunnen waar ze veilig zijn. Een plek waar geen agressie en discriminatie is, maar waar ruimte is om te leren te communiceren, te spelen en te studeren.

Groei en bloei van kinderen

Uiteindelijk hopen we dat met deze aanpak ook op lange termijn er ruimte komt voor groei, verandering en persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare kinderen. Docenten krijgen meer kennis, geven daardoor beter les en motiveren op hun beurt nieuwe kinderen en hun ouders om te investeren in onderwijs.

Dit is kortom een waardevol project voor de toekomst van heel veel kinderen in Guatemala. Met name door jouw steun hebben we het eerste jaar van dit project succesvol voltooid!

EntreMundos wil gemeenschappen in Guatemala versterken en steunt lokale initiatieven in het hele land.

StartUp4Kids streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet.

Project in het kort