Twintig gezinnen in India hebben financiële steun gekregen voor de opvang van een straatkind. Daardoor hebben deze kinderen een veilige plek gekregen in een liefdevol gezin.

In de miljoenenstad Bangalore helpt de Indiase organisatie BOSCO kinderen die op straat belanden. Ze proberen de families op te sporen en begeleiden zo veel mogelijk kinderen terug naar huis. Overal in de stad zijn vrijwilligers van BOSCO actief op plekken waar kinderen slapen en werken: op stations, markten, parkeerplaatsen en in de sloppenwijken.

Kinderen die al lang op straat leven krijgen hulp bij hun dagelijkse problemen. Er wordt gekeken naar hun persoonlijkheid en naar hun talenten, waarna ze worden gemotiveerd een opleiding te volgen en werk te vinden.

Kinderen zonder familie

Maar eigenlijk hoort ieder kind thuis in een veilige en liefdevolle omgeving. Daarom heeft BOSCO de afgelopen jaren hard gewerkt aan het opzetten van pleegzorg voor kinderen zonder familie. In eerste instantie met steun van Cordaid zijn tientallen kinderen in een pleeggezin geplaatst. Helaas moest Cordaid haar activiteiten in India stopzetten, waarna stichting Raja met steun van de Vastenactie deze zorg verder mogelijk heeft gemaakt.

Toen ook de Vastenactie wegviel als financiële sponsor, is Wilde Ganzen voor ze in de bres gesprongen. Want er was een overbruggingsperiode nodig. De Indiase overheid wilde pleegzorg wel financieren, maar de nieuwe zorgwet was nog niet rond. Wij vonden dat we de pleegouders en pleegkinderen nu niet in de steek konden laten.

Zorgvuldige begeleiding

Ondanks de coronapandemie is het gelukt om voor twintig kinderen een goede plek in een pleeggezin te regelen. De pleegouders zijn zorgvuldig geselecteerd en iedereen wordt goed begeleid. De lokale hulporganisatie heeft ondertussen stappen gezet om de overheid bij de opvang te betrekken. Een mooi resultaat, want dankzij jouw steun hebben kinderen zonder familie nu zicht op een betere toekomst. Alle kinderen krijgen goede zorg en gaan naar school.

Project in het kort