In een arme streek in India is een polikliniek gebouwd, zodat de meest kwetsbare groepen toegang hebben tot goede zorg. Door de coronapandemie liep dit project flinke vertraging op.

De economie van India groeit razendsnel. Helaas profiteert nog lang niet iedereen van deze groei. In de streek Padampur zijn veel bewoners erg arm. Ze doen wat ze kunnen om vooruit te komen in het leven, maar dat is ontzettend moeilijk. Ze leven van slecht betaalde banen en moeten elke dag maar hopen dat ze genoeg geld hebben om hun kinderen te eten kunnen geven.

Nauwelijks medische hulp aanwezig

In deze streek is de gezondheidszorg beperkt. Er zijn niet veel klinieken en de artsen en verpleegkundigen die er werken hebben vaak te weinig specialistische kennis om goede zorg te kunnen bieden. Alleen de rijken kunnen het zich permitteren om naar een goede kliniek te gaan.

Hierdoor is de kwaliteit van leven in deze regio laag. Zieke mensen krijgen niet de medicijnen die ze nodig hebben, zwangere vrouwen niet de begeleiding die noodzakelijk is en kinderen worden niet ingeënt tegen ziekten. Het sterftecijfer in Padampur is logischerwijs dan ook hoog.

Tijd om er wat aan te doen

Het was dan ook hoog tijd om daar wat aan te doen. Indiase organisaties sloegen de handen ineen met stichting Armen en Wezen en Wilde Ganzen. Samen hebben we een polikliniek gebouwd in het dorp Deoli. Hier krijgen de meest kwetsbare mensen in de buurt goede zorg. Het is een laagdrempelige kliniek, waar niemand gediscrimineerd wordt. Dit project ging begin 2020 van start, maar door de coronapandemie liep het meer dan een jaar vertraging op. In december 2022 vond dan eindelijk de opening van de polikliniek plaats en sinds begin 2023 kunnen patiënten er terecht.

Zwangere vrouwen, ouderen, kinderen en mensen met een beperking krijgen hier de beste hulp die mogelijk is. Er zijn voorlichtingsprogramma’s opgezet, er is een ambulance om zieken op te halen en goed opgeleide artsen en verpleegkundigen runnen de kliniek.

De hele regio helpt mee

Vrijwilligers en mensen uit de buurt zetten zich ook in voor deze kliniek. Ze helpen niet alleen mee in de kliniek, maar doneren ook voedsel. Twee lokale artsen voeren kleine operaties en enkele bedrijven in India zijn bereid gevonden iedere maand de kliniek financieel te steunen. Zo wordt het onderhoud lokaal gefinancierd.

Bedankt voor je bijdrage! Dankzij jouw steun krijgen kwetsbare mensen in Padampur goede zorg en ondersteuning.

Project in het kort