De gemeenschap rond de nieuwe Kashasha Primary School in Rubya Tanzania ligt in een gebied waar water beperkt beschikbaar is en van ver weg moet worden gehaald. De aanleg van watervoorzieningen brengt het water dichtbij.

Probleem water moeilijk op te halenHet plan is om zoveel mogelijk water, dat beschikbaar komt door regen, op te vangen met de dakgoten van de school. Daarna wordt het met het aan te leggen systeem naar de benodigde plaatsen geleid, waar het beschikbaar zal zijn voor zowel de school als voor de dorpsbewoners in de omgeving.

Water en meer

Regenwater alleen zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. De stichting Onderwijsbevordering NW Tanzania en de school hebben de handen ineen geslagen. Hun plan voorziet in het beter benutten van een bestaande waterbron buiten het gebied. Met een pomp kan het water beter gewonnen worden en het met de nodige kracht naar de opslagbassins van de school en de dorpen in de buurt worden geleid. Dan is het veel bruikbaarder en heeft men dichter bij huis toegang tot water.

Project in het kort

Goede drainage van het middenterrein van de school kan zelfs water opleveren. Dit water is geschikt voor onder andere het bevloeiing bij de verbouw van gewassen en het spoelen van de toiletten.

Naast de aanleg van deze watervoorziening wil de school een bibliotheek inrichten en een 2e hands schoolbus aanschaffen om de leerlingen van verder weg de kans te geven om deel te nemen aan het onderwijs

Delen met elkaar

Kashasha wil kinderen in Rubya en omgeving meer kansen geven zich te ontwikkelen tot wereldburger. De bus kan tevens ingezet worden om kinderen van andere scholen te vervoeren. Dat is het mooie van deze relatief nieuwe school: Kashasha zal deze nieuwe voorzieningen; het water, de bus en de bieb; delen met andere scholen en de gemeenschap.

Wilde Ganzen draagt van harte bij aan dit doel in Tanzania. Doe je mee? Namens de kinderen van Kashasha en de gemeenschap van Rubya hartelijk dank voor jouw support.

Water lastig te halen en moet van ver komen

De school Tanzania