Met een kleinschalig project in West-Kenia willen we meehelpen de verspreiding van hiv te stoppen, door risicovolle tradities plaats te laten maken voor nieuwe en veilige gewoontes.

De hiv/aids-problematiek in Kenia is groot. Het land hoort thuis in een rijtje van landen met de meeste hiv-infecties in de wereld. Gelukkig weten veel Kenianen hoe hiv verspreid wordt en wat de ziekte inhoudt. Toch worden mensen met deze ziekte vaak gediscrimineerd en krijgen ze regelmatig geen toegang tot hulp.

Overerven van weduwen

Een ander probleem is dat hiv zich nog steeds snel kan verspreiden door oude – én nieuwe – tradities. Een voorbeeld van zo’n traditie is het overerven van weduwen. Wanneer een man sterft, wordt zijn vrouw overgenomen door zijn broer. Deze neemt zijn schoonzuster op in zijn gezin en moet volgens de traditie gemeenschap met haar hebben. De gevolgen zijn te voorspellen: de overledene heeft zijn vrouw besmet, de vrouw besmet de broer en die besmet vervolgens zijn echtgenote. Een negatieve spiraal. Alleen een structurele verandering in het denken en handelen van mensen kan deze spiraal ombuigen.

Project in het kort

Invloedrijke dorpsoudsten benaderen

De Keniaanse organisatie Men and Traditions Against Aids (MTAA) en de ondersteunde stichting MTAA Nederland zorgen voor die verandering door de invloedrijke dorpsoudsten te benaderen – de bewakers van de tradities – zodat zij mee kunnen helpen in de strijd tegen hiv. Hierna geven zij de meest kwetsbare mensen in groepsverband trainingen in gedragsverandering. Daarbij gaat het om echtparen waarvan de een hiv-positief is en de andere niet, om weduwen die overgeërfd gaan worden en jonggehuwden om risicovol gedrag te mijden. Ook mensen met hiv ondersteunen ze in hun strijd voor acceptatie en het verkrijgen van medicatie.

Samen met jou willen we MTAA helpen bij de bouw van een resource center, waar deze trainingen gegeven kunnen worden. Help je mee om het stigma rond hiv te verminderen en de verspreiding van deze ziekte in Kenia tegen te gaan? Elke bijdrage is welkom!