Meer dan 900 kinderen uit de wijde omtrek weten de school in het Zambiaanse Senanga-district te vinden. Maar helaas is de plattelandsschool minstens zo in trek bij dieven en vandalen. Om de schade te beperken wil de schoolleiding een lerarenwoning bouwen. Zodat er dag en nacht toezicht kan worden gehouden.

Ingegooide ruiten, diefstal van schooleigendommen, rondhangende mensen die troep achterlaten… Dat geeft een onveilig gevoel. De school zit al niet ruim in het materieel en omdat er ’s avonds en ’s nachts geen toezicht is raken er nog meer spullen kwijt of stuk. SODC is een school voor kansarme kinderen. Vaak hebben zij een of beide ouders verloren aan HIV/Aids. Wat in 1998 begon als een klasje onder een boom is uitgegroeid tot een school met 924 leerlingen.

Zichtbaar resultaat

De stichting Zambridge Senanga werd opgericht in 2001 door Nederlanders die als arts of leraar hadden gewerkt in het district aan de oevers van de Zambezi River. Zo ook Nelke van der Lans. “De stichting ondersteunt momenteel thuiszorg voor aidspatiënten en twee basisscholen in Senanga. Een van de twee scholen heeft vorig jaar, ook dankzij samenwerking met Wilde Ganzen, een lerarenwoning gekregen.” De resultaten van meer toezicht op het gebouw werden gelijk zichtbaar.

Project in het kort

Straks op eigen benen

Daarom is nu de wens de SODC school ook beter te beveiligen met een lerarenwoning en toezicht om de kans op diefstal en vandalisme te verkleinen. Voor de nieuwbouw, het verstrekken van schoolmaaltijden en de aanschaf van veel lesmaterialen is de school nog altijd aangewezen op financiële ondersteuning uit Nederland. “De lerarensalarissen worden betaald door de Zambiaanse overheid. Het lokale bestuur heeft inmiddels een eigen stichting opgericht die binnenkort begint met lokale fondsenwerving. Straks kan de school op eigen benen staan,” aldus Nelke.

Help je mee om deze lerarenwoning te realiseren? Alvast hartelijk dank voor je bijdrage!