Maria Tambo is imker. Ze woont in Tanzania en oogst ieder jaar vele kilo’s aan honing. Met jouw hulp leerde ze om er zuivere honing, bijenwas en kaarsen van te maken.

Twintig kilo ruwe honing levert Maria ongeveer honderd euro op. In een land waar een gemiddeld jaarinkomen zo’n driehonderd euro is, is de bijenteelt voor haar een waardevolle inkomstenbron. Inmiddels werken zo’n zestig inwoners uit het district Karatu in Tanzania net als Maria in de bijenteelt. 

Bevolking geleerd bijen te houden

Arnold Pelders is zelf een enthousiast imker. Met zijn stichting Africa Bee One! ondersteunt hij de bijenteelt in twee districten in Tanzania. “Samen met Wilde Ganzen en de lokale stichting St. Catherina Bee Keepers Trainers hebben we de bevolking geleerd hoe ze bijen kunnen houden. De lokale technische school hebben we uitgelegd hoe ze bijenkasten en beschermende kleding moeten maken.”  

Training om honingproducten te maken

“Met de lokale bijenstichting zijn afspraken gemaakt dat zij de honing voor een eerlijke prijs opkopen van de imkers”, vertelt Arnold. “Ook hebben we de leden getraind in het maken van honingproducten zoals bijenwas en kaarsen. Die kunnen dan op de lokale markt voor een mooi bedrag verkocht worden. Met de winst worden nieuwe bijenkasten en beschermende kleding gekocht en kunnen meer Tanzanianen een opleiding tot imker krijgen.” 

Opleidingsgebouw en lesmateriaal

Met jouw steun heeft stichting St. Catherina Bee Keepers Trainers een opleidingsgebouw gebouwd en ingericht met lesmateriaal. Ook zijn er instructeurs opgeleid die workshops geven aan de imkers. 

Project in het kort