Iemand met psychische problemen wordt in Gambia niet geaccepteerd als volwaardig mens. De lokale organisatie SAF geeft psychosociale ondersteuning en wil graag een welzijnscentrum bouwen. Help je mee?

Gambia is een klein land in Afrika. Naar schatting 27.000 mensen lijden hier aan een ernstige psychische stoornis. Nog eens drie keer zoveel mensen hebben problemen die weliswaar minder ernstig zijn, maar die wel goede zorg vereisen.

Onbekendheid leidt tot onbegrip

En dat is nou net het probleem. Als mensen in de war raken of andere geestelijke problemen krijgen, worden ze naar een traditionele healer gebracht of naar de dorpsoudsten. Doordat zij niet de juiste kennis hebben, worden psychische problemen vaak toegeschreven aan de duivel of een straf van Allah. Mensen krijgen geen therapie en belanden vaak op straat. Hierdoor verergeren de problemen.

Een vangnet

In Gambia is er nauwelijks een vangnet voor deze mensen. Ze staan er alleen voor. Met zijn lokale organisatie Supportive Activist’s Foundation (SAF) biedt Solomon Correa steun aan mensen met psychische problemen en probeert in het hele land de bewoners de juiste kennis te geven om zorg te verbeteren en discriminatie te verminderen. Zijn team probeert stigma’s onder de bevolking weg te nemen door in gesprek te gaan, maar ook bijvoorbeeld middels het opvoeren van toneelstukken over de problematiek.

Bouw welzijnscentrum

SAF doet ongelooflijk belangrijk werk in Gambia en dat terwijl deze organisatie geen eigen kantoor heeft. Daarom steunen wij samen met stichting Wereldwijd Toegankelijk de bouw van een welzijnscentrum voor geestelijke gezondheid. Vanuit dit centrum kunnen medewerkers van SAF wetenschappelijke informatie delen met zorgmedewerkers in ziekenhuizen, maar ook met de overheid. Want ook bij het ministerie van Volksgezondheid hebben de ambtenaren weinig kennis van deze problematiek.

Betere hulp en ondersteuning

Help je mee om dit centrum van de grond te krijgen? Met jouw steun krijgen op lange termijn mensen met een psychische stoornis betere hulp en ondersteuning. Dit project biedt straks duizenden mensen hoop om weer deel uit te kunnen maken van de samenleving en om meer uit het leven te halen. Ook biedt het nieuwe centrum SAF de mogelijkheid om professioneler te werken, om zo op den duur minder afhankelijk te worden van buitenlandse hulp.
Maak vandaag nog een donatie over, dan kan de bouw van dit centrum snel van start gaan!

Supportive Activist’s Foundation biedt steun aan mensen psychische problemen in Gambia. Ze probeert stigmatisering en discriminatie te verminderen en behartigt de belangen van mensen die geestelijke zorg nodig hebben. De organisatie heeft meer dan honderd vrijwilligers.

Stichting Wereldwijd Toegankelijk steunt kleine projecten in Gambia op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Project in het kort