Een vervallen school die niet meer voldeed aan de veiligheidsnormen. Een school die zelf de kosten van de renovatie niet kon betalen. Dus was het tijd voor ons om in actie te komen!

In de jaren ’70 vertrok de Belgische broeder Cyriel naar Rwanda om jongeren te leren agrariër te worden. Hij gaf praktijklessen en legde in de heuvels terrassen aan voor landbouw. De jongens die afstudeerden, wilden aan het werk. Zo ontstond een soort werkproject. Met de opbrengst uit de landbouw worden zoveel mogelijk projecten gefinancierd, waaronder de bouw van scholen en de aanleg van regenwaterputten.

Niet veilig meer

Dit keer werd een basisschool in Kisaro onder handen genomen. Het gebouw van Groupe Scolaire Rubona is veertig jaar oud en was niet met de allerbeste materialen gebouwd. Het was dan ook in vervallen staat en voldeed niet meer aan de hedendaagse veiligheidsnormen. De school kon zelf de renovatie niet betalen.

Zelf bouwen

Samen met de Belgische organisatie Comité Kisaro maakten we de renovatie van de school mogelijk. De wens was om vier klaslokalen af te breken en weer opnieuw te bouwen. De school zorgt zelf – samen met de ouders – voor water en stroom. Ook is er een comité opgezet dat verantwoordelijk is voor het onderhoud. De renovatie werd uitgevoerd door jongeren die de landbouwopleiding volgen, zodat ze ook kunnen leren om zelf te metselen en te timmeren.

Met steun van onze donateurs is dit project in minder dan een jaar tijd opgezet en gerealiseerd!

Project in het kort

Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole de Kisaro werd in de jaren ’70 door de Belgische broeder Cyriel opgericht. De missie is om intensieve en ‘rationele’ landbouw te bevorderen. Daarnaast worden jongeren opgeleid in de landbouw. Velen beginnen daarna hun eigen boerderij. Om de gemeenschap verder te helpen doet de organisatie ook andere projecten, zoals het steunen van onderwijs.

Onze partner is de Belgische organisatie Comité Kisaro, aangesloten bij de Vierde Pijler. Het comité werd in 1972 opgericht ter ondersteuning van ‘Kisaro’. Dit project in Rwanda is een centrum voor landbouwontwikkeling dat wil voorzien in de noden van de bevolking uit de omgeving.