Een vervallen school die niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. Een school die zelf de kosten van de renovatie niet kan betalen. Dan is het tijd voor ons om in actie te komen!

In de jaren ’70 vertrok de Belgische broeder Cyriel naar Rwanda om jongeren te leren agrariër te worden. Hij gaf praktijklessen en legde in de heuvels terrassen aan voor landbouw. De jongens die afstudeerden, wilden aan het werk. Zo ontstond een soort werkproject. Met de opbrengst uit de landbouw worden zoveel mogelijk projecten gefinancierd, waaronder de bouw van scholen en de aanleg van regenwaterputten.

Niet veilig meer

Dit keer wordt een basisschool in Kisaro onder handen genomen. Het gebouw van Groupe Scolaire Rubona is veertig jaar oud en niet met de allerbeste materialen gebouwd. Het is dan ook in vervallen staat en voldoet niet meer aan de hedendaagse veiligheidsnormen. De school kan zelf de renovatie niet betalen.

Zelf bouwen

Samen met de Belgische organisatie Comité Kisaro willen we de renovatie van de school mogelijk maken. De wens is om vier klaslokalen af te breken en weer opnieuw te bouwen. De school gaat zelf – samen met de ouders – zorgen voor water en stroom. Ook komt er een comité dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. De renovatie wordt uitgevoerd door jongeren die de landbouwopleiding volgen, zodat ze ook kunnen leren om zelf te metselen en te timmeren.

Draag jij een steentje bij? Dan kan de bouw snel van start en kunnen de leerlingen straks weer veilig naar school!

Centre de Perfectionnement et de Promotion Agricole de Kisaro werd in de jaren ’70 door de Belgische broeder Cyriel opgericht. De missie is om intensieve en ‘rationele’ landbouw te bevorderen. Daarnaast worden jongeren opgeleid in de landbouw. Velen beginnen daarna hun eigen boerderij. Om de gemeenschap verder te helpen doet de organisatie ook andere projecten, zoals het steunen van onderwijs.

Onze partner is de Belgische organisatie Comité Kisaro, aangesloten bij de Vierde Pijler. Het comité werd in 1972 opgericht ter ondersteuning van ‘Kisaro’. Dit project in Rwanda is een centrum voor landbouwontwikkeling dat wil voorzien in de noden van de bevolking uit de omgeving.

Project in het kort