Met dit project steunden we niet één school, maar verbeterden we het onderwijs op 28 basisscholen in een groot gebied in Kenia. Er zijn verschillende problemen aangepakt, zodat meer dan 10.000 kinderen nu naar een schone en gezonde school gaan. 

Het onderwijs in Kenia zit in de lift. De overheid investeert veel geld in scholing, waardoor boeken en inschrijvingsgeld voor iedereen gratis zijn. Ook betaalt de regering de salarissen van de leerkrachten en is er in beperkte mate geld beschikbaar voor aanschaf van leermiddelen. Het gevolg is dat veel kinderen uit arme gezinnen nu eindelijk naar school kunnen. 

Succes heeft keerzijde

Door dit mooie resultaat zijn er alleen onvoldoende klaslokalen en is er te weinig geld voor onderhoud en meubilair. Daarom schoot stichting Buru Nyakwere Nederland (SBNN) samen met hun lokale partner te hulp. Zij investeerden in verschillende scholen in het westen van Kenia, zodat hier het basisonderwijs verbeterd is. 

Brede aanpak voor 28 scholen

In 2021 is SBNN begonnen met een groot project voor 28 scholen in het gebied West-Nyakach. Wilde Ganzen steunde het eerste deel van het project en in 2022 gingen we er met jouw steun mee verder. Alle problemen waar de scholen tegenaan liepen zijn aangepakt. Als een gebouw gerenoveerd moest worden, dan is dat gedaan. Als er uitbreiding nodig was, financierden we de nieuwbouw. De kwaliteit van onderwijs is verbeterd door training van de leerkrachten en schoolbesturen en door nieuwe boeken aan te schaffen. Extra aandacht is gegeven aan schoon water en hygiëne. Want in de omgeving van de scholen is er een groot tekort aan drinkwater en toiletten. 

Goed onderwijs en hygiëne

Dankzij jouw donatie wordt op alle 28 scholen nog beter onderwijs gegeven en zijn er genoeg klaslokalen, met een zitplek voor ieder kind. Met voldoende toiletten en les in hygiëne worden ziektes als diarree en cholera teruggedrongen. Door trainingen en workshops leren de scholen op eigen benen te staan, zodat in de toekomst onze hulp niet meer nodig is. 

Bedankt dat we samen de toekomst van ruim 10.000 kinderen konden verbeteren! 

Project in het kort