Een school die de ontwikkeling van ieder kind stimuleert, hoe arm of rijk je ouders ook zijn. Dat doet de Cecilia Meireiles School in Nove Friburgo, Brazilië. Om de kwaliteit hoog te houden is wel wat onderhoud en extra inzet nodig.

Een klaslokaal vol termieten. Een lekkend dak. Een niet goed functionerende keuken en zorgen over brandveiligheid en of het gebouw wel bestand is tegen aardverschuivingen. De Cecilia Meireiles School moet nodig gerenoveerd worden om aan alle eisen van de overheid te kunnen voldoen. Sterker nog: zonder aanpassingen kan de school gesloten geworden.

Waldorfschool

Daar willen we graag bij helpen, want deze school is belangrijk. Het is een van slechts drie openbare Waldorfscholen in Brazilië. Deze antroposofische scholen zijn opgericht door een Duitse immigrant en hebben door de jaren heen een eigen Braziliaanse identiteit ontwikkeld. Er zijn in het land nog veel meer van deze scholen, maar dat zijn allemaal privéscholen, bestemd voor de elite. Rijke mensen sturen hun kinderen graag naar een Waldorfschool, omdat de kwaliteit van onderwijs hoog is en kinderen er veel leren over hun eigen rol in de wereld. Daarom is het zo mooi dat er ook openbare Waldorfscholen zijn, toegankelijk voor kinderen uit alle sociale klassen.

Trainingen voor leraren

Naast renovatie van het gebouw, is investeren in de lerarenopleiding dringend gewenst. Op dit moment hebben slecht zeven van de 26 docenten een Waldorf Education training gevolgd. Samen met de lokale organisatie APCM en stichting Avante Educação Brasil willen we leraren trainingen aanbieden om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Om te voorkomen dat leraren na hun opleiding vertrekken naar een privéschool, wil de school samen met de lokale organisatie en de overheid investeren in extra salaris en uitdagende vakken.

Hierdoor kunnen alle 272 leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op hun toekomst. Bijna tien procent van deze kinderen heeft trouwens specifieke behoeften. Die kinderen worden mede door vrijwilligers zo goed mogelijk geholpen. Zo is er voor ieder kind de ondersteuning die nodig is.

Ook enthousiast geworden? Elke bijdrage aan dit mooie project is welkom!

Associação Pedagogica Cecilia Meireles (APCM) wil vrij onderwijs mogelijk maken voor kinderen en volwassen van alle sociale klassen. Dit doen ze met onderwijs dat wordt verlevendigd met praktijkervaring, door kinderen bewust te maken van hun rol in de samenleving, door ze verantwoordelijkheid te geven en ze te leren dat vrijheid verder gaat dan vele manieren van denken. APCM is een voorbeeld voor andere scholen in Brazilie, omdat het laat zien dat met een actieve gemeenschap het mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden voor iedereen.

Stichting Avante Educação Brasil streeft naar een Zuid-Amerika waar kansarme kinderen met behulp van kwalitatief goed onderwijs een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, in de ruimste zin van het woord.

Project in het kort