Een school die de ontwikkeling van ieder kind stimuleert, hoe arm of rijk je ouders ook zijn. Dat doet de Cecilia Meireiles School in Nove Friburgo, Brazilië. Dankzij jouw steun blijft de kwaliteit van het onderwijs op deze school ook de komende jaren hoog.

Een klaslokaal vol termieten. Een lekkend dak. Een niet goed functionerende keuken en zorgen over brandveiligheid en of het gebouw wel bestand is tegen aardverschuivingen. De Cecilia Meireiles School moest nodig gerenoveerd worden om aan alle eisen van de overheid te kunnen voldoen. Sterker nog: als jouw bijdrage er niet was geweest had de school gesloten moeten worden!

Waldorfschool

Wij wilden graag bij de renovatie helpen, want deze school is belangrijk. Het is een van slechts drie openbare Waldorfscholen in Brazilië. Deze antroposofische scholen zijn opgericht door een Duitse immigrant en hebben door de jaren heen een eigen Braziliaanse identiteit ontwikkeld. Er zijn in het land nog veel meer van deze scholen, maar dat zijn allemaal privéscholen, bestemd voor de elite. Rijke mensen sturen hun kinderen graag naar een Waldorfschool, omdat de kwaliteit van onderwijs hoog is en kinderen er veel leren over hun eigen rol in de wereld. Daarom is het zo mooi dat er ook openbare Waldorfscholen zijn, toegankelijk voor kinderen uit alle sociale klassen.

Trainingen voor leraren

Naast renovatie van het gebouw, hebben we ook geïnvesteerd in de lerarenopleiding. Dit was dringend nodig, want slechts zeven van de 26 docenten hadden een Waldorf Education training gevolgd. Samen met de lokale organisatie APCM en stichting Avante Educação Brasil hebben we leraren trainingen aangeboden, zo is de kwaliteit van onderwijs sterk verbeterd! Om te voorkomen dat leraren na hun opleiding zouden vertrekken naar een privéschool, heeft de school samen met de lokale organisatie en de overheid geïnvesteerd in extra salaris en uitdagende vakken.

Door jouw hulp worden alle 272 leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. Bijna tien procent van deze kinderen heeft trouwens specifieke behoeften. Die kinderen worden mede door vrijwilligers zo goed mogelijk geholpen. Zo is er voor ieder kind de ondersteuning die nodig is.

Door jouw bijdrage aan dit project is Waldorf educatie voor ten minste de komende 30 jaar zeker gesteld!

Associação Pedagogica Cecilia Meireles (APCM) wil vrij onderwijs mogelijk maken voor kinderen en volwassen van alle sociale klassen. Dit doen ze met onderwijs dat wordt verlevendigd met praktijkervaring, door kinderen bewust te maken van hun rol in de samenleving, door ze verantwoordelijkheid te geven en ze te leren dat vrijheid verder gaat dan vele manieren van denken. APCM is een voorbeeld voor andere scholen in Brazilie, omdat het laat zien dat met een actieve gemeenschap het mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden voor iedereen.

Stichting Avante Educação Brasil streeft naar een Zuid-Amerika waar kansarme kinderen met behulp van kwalitatief goed onderwijs een menswaardig bestaan kunnen opbouwen, in de ruimste zin van het woord.

Project in het kort