De dorpsbewoners van Avégamé in Togo wilden graag dat hun basisschool op eigen benen komt te staan, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse steun. Ze hadden een prachtig idee: een bananenplantage aanleggen, zodat met de verkoop van de oogst hun school kan groeien en bloeien.

Togo is een klein land, ingeklemd tussen Ghana en Benin in Afrika. De inwoners van Avégamé zijn erg ondernemend. Toen er nog geen basisschool in het dorp was, hebben ze zelf het initiatief genomen om er een op te zetten. Financieel gaat het de school sindsdien niet voor de wind. De armoede in dit gebied is groot en ouders hebben vaak te weinig inkomen om het schoolgeld voor hun kinderen te betalen.

Gelukkig wordt de basisschool al jaren gesteund door de Nederlandse stichting Tomoka Support. Dankzij deze steun heeft de school genoeg financiële middelen om open te blijven en is de kwaliteit van het onderwijs goed.

Op eigen benen

Het liefst zouden de dorpsbewoners af willen van deze buitenlandse hulp, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van donaties en op eigen benen kunnen staan. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de school een boomgaard aangelegd, waar bakbananen groeien. Deze soort groeit snel en geeft al na anderhalf jaar een eerste oogst. De verwachting is dat over een paar jaar er genoeg bakbananen op de lokale markt verkocht kunnen worden, waardoor de school helemaal zelfvoorzienend kan zijn. Men denkt zelfs de school te kunnen uitbreiden en ze willen met de inkomsten iedere dag de kinderen een schoolmaaltijd serveren.

Respect en waardigheid

Driehonderd schoolkinderen en hun gezinnen profiteren van dit mooie project. Financiële zelfstandigheid is voor deze dorpsbewoners ontzettend belangrijk. Niet alleen kunnen arme kinderen hierdoor naar school, het geeft de mensen een gevoel van respect en waardigheid en draagt bij aan de welvaart en welzijn van het hele dorp. Ouders en kinderen hielpen dan ook mee bij de aanleg en oogst van de boomgaard. En sinds de bananenbomen er staan, krijgt de school meer inschrijvingen van kinderen. Ouders hebben dus het volste vertrouwen in de toekomst!

Project in het kort