Hussein Salia en zijn tweelingbroer hebben samen een basisschool opgezet in hun dorp. Zijn inkomsten zijn maar beperkt en op de school was een tekort aan van alles. Met jouw steun hebben we deze aanpakkers kunnen helpen en het onderwijs voor honderden kinderen verbeterd!

In het dorp Larabanga in Ghana stond maar één basisschool. Deze school zat zo vol, dat veel kinderen uit de buurt die zich wilden laten inschrijven, niet eens toegelaten werden. Hussein Salia kon dat niet langer aanzien. Samen met zijn tweelingbroer begon hij een eigen basisschool, de Bambenninye Community Basic School. Maar liefst driehonderd kinderen uit het dorp krijgen hier onderwijs.

Schoolgeld wordt niet gevraagd

Larabanga ligt in een arme regio van Ghana. Veel gezinnen hebben te weinig geld voor basisbehoeften als eten en water. Schoolgeld betalen lukt daarom al helemaal niet. Hussein vraagt geen ouderbijdrage, ieder kind is welkom.

Een gerenoveerd schoolgebouw in Ghana.
Het gerenoveerde gebouw.

Toeristen bleven weg door corona

De kosten van de school betaalt Hussein met de inkomsten uit zijn gastenverblijf Savannah Lodge. Daar ontvangt hij toeristen die olifanten willen spotten in het nabijgelegen natuurreservaat. Helaas waren de inkomsten maar beperkt, waardoor hij lang niet alles in zijn eentje kon betalen. Zeker door de coronacrisis uitbrak was er helemaal een probleem. Toeristen bleven weg, waardoor er helemaal geen inkomsten meer waren.

Geen toiletten en lekkend dak

Een van de schoolgebouwen viel zowat om. Het dak lekte, ramen en deuren waren beschadigd. Er waren onvoldoende klaslokalen en er was een tekort aan lesmateriaal. De school had geen toiletten en geen watervoorziening.

Renovatie en meer inkomsten

Samen met Stichting FAFA hebben we Hussein gesteund. Het afgelopen jaar is een van de schoolgebouwen gerenoveerd, zijn er toiletten gebouwd en is er een waterpomp aangelegd. Ook zijn er schoolbanken, kasten en schoolboeken gekomen. Daarnaast is ook het gastenverblijf gerenoveerd, waardoor er nu meer inkomsten zijn.

In de toekomst overdracht aan de overheid

Voor de lange termijn doet de school een beroep op de overheid. Die heeft de basisschool inmiddels officieel erkend en betaalt een van de docenten. Het doel is om binnen vier jaar de school volledig over te dragen aan de overheid.

Door jouw steun zijn de basisvoorzieningen van de school sterk verbeterd. Voor de toekomst zijn er plannen gemaakt om een tuin aan te legen om groenten te verbouwen. Deze kunnen gebruikt worden voor maaltijden voor de school en voor de verkoop. Zo kan Hussein ervoor zorgen dat er nog meer kinderen in zijn dorp toegang krijgen tot onderwijs!

Bambinninye Development Services. Hussein Salia zet zich samen met zijn tweelingbroer in voor de verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare kinderen en hun ouders/moeders in de gemeenschap van Larabanga in het noorden van Ghana. De stichting heeft de Bambenninye Community Basic School opgericht en heeft tien meisjes de kans gegeven een naai-opleiding te volgen. Verder organiseren ze twee keer per jaar een community outreach programma op het gebied van water en hygiëne. Voor de financiering van de school en de andere activiteiten runt de stichting een guesthouse, Savannah Lodge genaamd.

Stichting Floor en Anniek for Africa (FAFA). Floor Hamburg en Anniek van Keulen vertrekken in 2014 als vrijwilligers naar Ghana. Ze zetten zich in voor de allerarmste kinderen in de sloppenwijken van de hoofdstad Accra. Na een jaar zijn ze zo enthousiast, dat ze in september 2015 besluiten zelf een stichting op te zetten. Stichting FAFA zet zich in voor een positieve en blijvende verbetering in het leven van kansarme mensen in Ghana.

Project in het kort