Schoon drinkwater voor vier dorpen in Gambia

Het is feest: na wekenlang hard werken, hebben de inwoners van vier dorpen in Gambia nu schoon drinkwater tot aan de voordeur.

Project in het kort

  • Gambia
  • Hiermee zijn 857 mensen geholpen
  • Waterpompen
  • Schoon water en sanitair
  • Totaal kosten van dit project € 66.000,00
  • Uitgezonden op 08/01/2017 12:20 NPO 2
  • Project nr. 2016.0854
Iedereen heeft meegeholpen dit project voor elkaar te krijgen. De mannen uit de dorpen hebben hard gewerkt om de greppels te graven voor de waterleidingen en toen de leiding er eenmaal lag, is ook alles door de bewoners weer netjes dichtgemaakt. Elk dorp heeft nu een eigen watertank en verschillende tappunten.

Water stroomt uit twee kranen in Gambia.De vrouwen en kinderen hoeven niet meer uren te lopen om drinkwater op te halen en iedereen is gezonder: het water uit de kraan komt namelijk diep uit de grond en is vrij van ziekmakende bacteriën.

Elk dorp heeft een watercomité

Bij de feestelijke opening van dit waterproject is ook het beheer overgedragen aan de bewoners zelf. In elk dorp is een watercomité opgericht, waarin niet alleen mannen zitten. De vrouwen hebben evenveel inspraak en stemrecht. Alle dorpelingen betalen mee voor het gebruik en onderhoud van hun waternetwerk, zodat het ook in de toekomst goed blijft werken.

Alle donateurs die hebben bijgedragen aan dit project: van harte bedankt voor jullie steun! Samen met stichting Gamrupa en alle 856 dorpsbewoners hebben we deze klus geklaard.

Een lachende vrouw met een baby op haar arm in Gambia.

Dit project is succesvol gerealiseerd

Home