Vijftig vissers in Somalië wilden graag een coöperatie opzetten om samen vis te verkopen. Die coöperatie is nog niet gelukt. Wel verdienen de vissers een betere boterham.

In Somalië wordt veel vis gevangen, maar de vangst komt meestal niet veel verder dan de kustgebieden zelf. Om culturele redenen is lang niet iedereen gewend vis te eten en voor wie wél vis eet, is het vaak niet beschikbaar. Door de hete zon is de vis al bedorven voordat het aan land wordt gebracht en de vis die wel verkocht wordt, bederft snel. Er zijn te weinig vriezers en vrachtauto’s om alles goed te bewaren en te vervoeren.

Steun deze vissersman in SomaliëOm dit probleem voor een groep enthousiaste vissers aan te pakken, heeft de Somalische overheid de koepelorganisatie van Somalische vissers, Kulmis Fishery Cooperation Umbrella, in contact gebracht met de Nederlandse stichting KARDO. Samen bestrijden ze de armoede bestrijden en zorgen ze dat de bevolking meer verse vis op tafel krijgt.

Apparatuur en opleidingstraject

Met steun van Wilde Ganzen was het de bedoeling dat vijftig vissers een coöperatie op zouden richten, zodat ze samen sterk staan. Helaas is dit nog niet gelukt. De Kulmis Fishery Cooperation Umbrella geeft aan dat ze van dit project geleerd hebben om de vissers zelf eerder bij de plannen te betrekken. Een belangrijk inzicht. Wel is er in totaal een bedrag van bijna 70.000 euro besteed aan de aanschaf van een professionele vissersboot, koelingsapparatuur, diepvriezers en een werkruimte waar de vis schoongemaakt en verwerkt wordt. Bij dit bedrag zat ook een opleidingstraject inbegrepen, waardoor de vissers hebben geleerd hoe ze vis het beste kunnen bewaren, fileren en verpakken.

De vissers zelf wonen allemaal rond het plaatsje Kismayo. Ze zijn tussen de 15 en 50 jaar en hebben weinig tot geen opleiding genoten. Dankzij dit project zeggen ze dat ze vis beter kunnen conserveren en hun vangst verder landinwaarts kunnen verkopen voor hogere prijzen. Zo is verse vis voor een grotere groep Somaliërs beschikbaar geworden.

En die coöperatie gaat er hopelijk binnenkort komen!

Project in het kort