De situatie voor mensen met een beperking was altijd al schrijnend in Oekraïne, maar de huidige oorlog maakt dat er niet beter op. Daarom steunt Wilde Ganzen een driejarig project om beperking bij kinderen vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Voor het laatste jaar vragen we nog één keer jouw steun. 

Op dit moment leven meer dan 100.000 kinderen gescheiden van hun ouders en familie in een instelling. Voor kinderen met een beperking ontbreekt daar volledig het perspectief op een liefdevol leven en volwaardige deelname aan de samenleving. Als een kind met een beperking eenmaal in een instelling is opgenomen, volgt levenslange opsluiting onder omstandigheden die vaak hemelschrijnend zijn. Ondervoeding, mishandeling, emotionele verwaarlozing, infectieziektes, seksueel misbruik… Het komt allemaal veel te vaak voor. 

Vroegtijdige zorg 

Om dit probleem bij de kern aan te pakken steunt Wilde Ganzen dit project van Ukrainian Assocation of Early Intervention (UAEI) en Stichting SOFT tulip. Alles draait om de opzet van een systeem voor vroegtijdige zorg. Het doel is om kinderen met een beperking van nul tot drie jaar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daar hebben ze de rest van hun leven profijt van. Ouders zorgen in dit systeem zélf voor hun kind en worden ondersteund door professionals. Zo voorkomen we dat kinderen in een instelling worden geplaatst. Vanwege de enorme stress van de oorlog is dit belangrijker dan ooit. 

Er is al veel bereikt

In 2008 was er maar één centrum voor vroegtijdige zorg in heel Oekraïne. Nu zijn dat er 47. Hierdoor kunnen kinderen uit 2.000 gezinnen thuis blijven wonen. Een geweldig resultaat! Dat succes willen we nu verder uitbouwen door te investeren in de kracht van de lokale organisatie UAEI. Met jouw steun kunnen ze niet alleen doorgaan met het helpen van families, maar gaan ze ook door met het creëren van meer bewustwording onder de bevolking en de overheid.  

Zo voorkomen we samen dat kinderen opgroeien in een instelling en dat ouders de juiste kennis en middelen krijgen om voor hun kind te zorgen, ook tijdens de oorlog. Maak je vandaag nog een donatie over?  

 

Project in het kort