Stel je voor dat je als kind geen plek hebt om te wonen. Dat je moet slapen op straat en elke dag op zoek moet naar eten. Die kinderen in Ghana willen we met een meerjarig project vooruithelpen.

In Kumasi, de tweede stad van Ghana, leven naar schatting 20.000 kinderen op straat. Sommige kinderen hebben ouders en kunnen ’s avonds thuis slapen. Ze zwerven over straat, omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen of omdat ze moeten werken voor wat extra inkomen.

Niemand om voor ze te zorgen

Dan zijn er kinderen die altijd op straat leven en werken. Zij hebben niemand om voor ze te zorgen en moeten zelf zorgen voor een veilige slaapplek. Deze dakloze kinderen, soms niet ouder dan zes of zeven jaar, worden vaak slachtoffer van misbruik en geweld. Om te overleven raken sommigen betrokken bij criminaliteit of drugshandel. Met een lege maag en ziek door slechte hygiëne en te weinig zorg, is elke dag een strijd.

Prostitutie en hiv

Meiden zijn de meest kwetsbare groep onder deze straatkinderen. Zij lopen het risico in de prostitutie te belanden, raken besmet met hiv of andere ziektes en raken vaak op jonge leeftijd zwanger. Zo bestaat er sinds kort een nieuwe groep straatkinderen: de tweede generatie, oftewel kinderen die op straat geboren zijn en wiens moeder zelf ook nog een kind is.

Al jarenlang zetten de Ghanese organisatie Safe Child Advocacy en de Nederlandse Stichting Adamfo Ghana zich samen met Wilde Ganzen in voor deze kinderen. Er is een inloophuis opgezet, er is kinderdagopvang en jongeren kunnen een vakopleiding volgen.

Meerjarig plan voor straatkinderen

Maar het is lang niet genoeg. Daarom is er een driejarig plan ontwikkeld om straatkinderen directe hulp te geven en families en de buurtbewoners bij dit probleem te betrekken. Het doel is om de kinderen onderwijs te geven en ze te leren hoe ze hun rechten op kunnen eisen bij de overheid.

Probleem bij de wortels aanpakken

50 kinderen willen we een veilige plek geven in een pleeggezin en 70 meiden willen we terug laten keren naar hun eigen familie en een vakopleiding geven. Om daarnaast het probleem bij de wortels aan te pakken, worden comités voor kinderbescherming opgericht in gemeenschappen waar veel kinderen op straat terecht komen. Lokale leiders en dorpsoudsten volgen trainingen over kinderrechten en het belang van onderwijs. Samen wordt zo gezocht naar duurzame oplossingen.

Cirkel doorbreken

Met dit unieke project wordt opgekomen voor de rechten van de meest kwetsbare kinderen in Ghana en wordt de vicieuze cirkel van armoede voor hen doorbroken. Help jij mee om structurele verandering mogelijk te maken?

Project in het kort