Jonge mensen met een verstandelijke en/of verstandelijke beperking uit arme gezinnen in Armenië worden vaak ‘vergeten’. Ze kunnen niet naar revalidatiecentra en brengen de dagen thuis door. Om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en meer toekomstperspectief te bieden is dit een plan om een mobiel zorgteam op te zetten.

In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor mensen met een meervoudige beperking op het platteland is nauwelijks aandacht. Zij communiceren op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig en hebben regelmatig andere gezondheidsproblemen.

Thuis niet de juiste zorg

Nrane Children and Youth Development is een organisatie die opkomt voor deze mensen. Zij willen samen met de Nederlandse Stichting Asmik de kwaliteit van leven voor met name kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard nodig, want veel kinderen krijgen geen goede zorg. Revalidatiecentra op het platteland zijn vaak op te grote afstand, vervoer is lastig en de gezinnen waar ze uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen niet geschikt voor gemakkelijke verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de juiste zorg krijgen.

Wekelijks therapie en ondersteuning

Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een behandelplan en geven ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze ondersteuning bij het aanpassen van de woning of bij aanschaf van meubilair en hulpmiddelen. Het streven is om de ouders actief mee te laten werken en het eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een steungroep op te richten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

De eerste stap

Wil jij de oprichting van dit mobiele zorgteam steunen? Met jouw hulp kan het team achttien maanden aan de slag. De hoop is dat in de tussentijd de overheid enthousiast raakt over dit voor Armenië unieke project en dit voor langere termijn wil ondersteunen. De eerste grote stappen kunnen we samen zetten! Doe je mee?

Project in het kort