Een school voor speciaal onderwijs in een dorp in Malawi groeit uit zijn jasje. De behoefte is groot om uit te breiden met extra klaslokalen.

Bijna tien jaar geleden is met steun van stichting Mirjam in Malawi en de lokale katholieke kerk speciaal onderwijs opgezet in het dorp Bembeke, in het centrale deel van Malawi. Midden in het dorp werd een gebouw ingericht met drie klaslokalen. Er werd gestart met veertien kinderen.

Kinderen met een beperking

De school werkt met drie groepen: blinde en slechtziende kinderen, dove kinderen en kinderen met een leerachterstand. De school functioneert goed en voorziet in een behoefte. Het is echt een gezamenlijk project geworden binnen de gemeenschap. De overheid betaalt de salarissen, basisscholen in de omgeving zorgen voor lesmateriaal en de energiekosten worden door een andere school betaald.

Meer lokalen voor betere kwaliteit onderwijs

Nu telt de school al 65 leerlingen. Met veel kinderen in een klas is er vaak veel lawaai. De wens is dan ook om vier nieuwe lokalen erbij te bouwen. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen dan in een kleine groep en in een rustige omgeving meer aandacht krijgen.

Iedereen betrokken

De school krijgt steeds meer kinderen met complexere beperkingen. Ook dat is een belangrijke reden om deze school te helpen uit te breiden. De ouders, docenten en de leiding van de school helpen allemaal mee om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Help jij ook mee? Met jouw donatie kunnen we vier lokalen bouwen, een hek om het terrein aanleggen, de lokalen inrichten met schoolbanken en zes computers kopen.

Project in het kort