Op deze vakschool in Burundi krijgen honderdvijftig kansarme leerlingen computeronderwijs. Dat zorgt dat ze een toekomst hebben en dat ze uit handen blijven van de rebellenlegers in het land. Maar, de school kampt met een groot gebrek aan ruimte en voldoet niet aan de eisen van de overheid. 

Burundi is een klein land in het oostelijk midden van Afrika, dat tot 2005 werd geteisterd door zware burgeroorlogen. Nog steeds zijn er kleine legertjes actief die constant jongeren aan het ronselen zijn. Veel mensen werden gedwongen te vluchten en de lokale economie heeft er flink onder te lijden. In 2006 werd voor terugkerende vluchtelingen een school opgezet in het dorp Busebwa, in het zuidwesten van Burundi.  

Een volwaardige vakschool

Met de steun van de Burundese jeugdorganisatie AJMPD en de Nederlandse stichting Educatie Jongeren in Ontwikkeling Burundi groeide de school uit tot een volwaardige vakschool. De leerlingen krijgen er dagelijks een warme maaltijd en is ruimte voor zorg en aandacht. Inmiddels hebben al ruim honderd leerlingen een door de overheid erkend diploma in computeronderhoud of administratief beheer gehaald. Dit biedt hoop op een betere toekomst!  

Uitbreiding geeft ruimte

Helaas kampt de school met een groot gebrek aan ruimte. Dit is niet alleen vervelend voor het personeel, maar de school voldoet hierdoor ook niet aan de voorwaarden van het Burundese ministerie van Onderwijs. De vakschool heeft daarom een plan voor uitbreiding gemaakt. In het plan krijgen verschillende personeelsleden een eigen kantoorruimte. Ook is er een ruimte voor docenten en voor medewerkers van AJMPD. Zo kan iedereen zijn werk beter doen én krijgen de leerlingen beter onderwijs.  

Maar, de vakschool is niet in staat zelf voor uitbreiding te betalen. De school geeft les aan de allerarmsten en krijgt geen enkele financiële ondersteuning van de overheid. Jouw hulp is dus hard nodig. Met jouw steun kan het bouwplan worden gerealiseerd en help je honderdvijftig Burundese leerlingen aan beter onderwijs.

Help je mee? 

Project in het kort