In de overvolle townships in Zuid-Afrika heerst er grote armoede. Door de lockdown die werd aangekondigd in april 2020, kregen kinderopvangcentra het lastig te voortduren. Door onze handen ineen te slaan hebben wij samen met stichtingen Thamsanqa en Family Restoration Services deze kinderen gedurende de lockdown geholpen.

In de townships in Zuid-Afrika is werkloosheid en een gebrek aan perspectief een groot probleem. Dit leidt tot drugs-en drankmisbruik, hiv/aids-problematiek en criminaliteit. Veel kinderen hebben hierdoor een achterstand in fysieke en cognitieve ontwikkeling. Ze krijgen eenzijdige voeding en onvoldoende gezondheidszorg. Hun moeders zijn vaak lange dagen van huis, waardoor de kinderen worden opgevangen door familie. Toch zwerven er ook veel kinderen op straat, met alle risico’s van dien.

Kinderopvang in townships

Gelukkig hebben in veel townships mensen zich het lot van de jonge kinderen aangetrokken en zijn vele vormen van kinderopvang. Er bestaan verschillende namen voor de voorschoolse opvang: crèche, pre-school, educare en ECDC (Early Childhood Development Center). De centra hebben als doel een veilige en educatieve opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar.

Door de afgeroepen lockdown in april 2020 konden veel activiteiten niet meer doorgaan. Moeders konden hun ondernemingen niet meer runnen en bedrijven moesten hun vaste donaties opzeggen. Hierdoor hadden kinderopvangcentra moeite met het verschaffen voldoende maaltijden. Ook konden maatschappelijke werkers niet meer langs alle gezinnen die hulp nodig hadden.

Coronafonds voor voedselpakketten

Om mensen in deze moeilijke periode van coronamaatregelen te helpen, heeft Wilde Ganzen in 2020 een coronafonds opgericht. Dit project is door dit fonds gefinancierd. De stichtingen Thamsanqa en Family Restoration Services hebben hun handen ineengeslagen en kwamen met een noodplan. Samen hebben ze drie maanden lang inwoners voorzien van voedselpakketten. Hier hebben ze het volgende mee bereikt:

  • Het verstrekken van noodmaaltijden aan vijf opvanghuizen van in totaal 41 kinderen,
  • Noodmaaltijden voor zes moeders die hun ondernemingen niet meer konden runnen.
  • Het verstrekken van maaltijden aan 45 gezinnen die (wees)kinderen opvangen, maar nog niet staan geregistreerd als pleeggezin.

Dankzij jullie bijdragen is het mogelijk geweest om deze kinderen te ondersteunen gedurende de lockdown!