Al generaties lang struinen de Maasai met hun vee door Tanzania en Kenia. Maar aan dit nomadenbestaan komt langzamerhand een einde, het wordt steeds moeilijker geschikt land te vinden. Dankzij betere opvang van regenwater, kunnen families nu op een vaste plek wonen.

“Mama Anna had een wens”, vertelt projectleider Norbert Mchomvu. “Deze wijze vrouw was een Maasai-leider en zag dat de jongens en mannen in haar gemeenschap al 500 kilometer verderop waren op om geschikt land te vinden voor hun vee. Er kwam daarnaast steeds meer weerstand van de bevolking tegen al die koeien die aan het rondzwerven waren. Zo’n kudde eet moestuintjes kaal en brengt ziektes over op ander vee. Mama Anna wilde dat dit stopte, dat de mannen dichtbij huis zouden blijven en de kinderen naar school zouden gaan.” 

De wens van mama Anna komt uit

Norbert is opgeleid als arts, maar vond zijn roeping in het voorkomen van ziektes. Nu werkt hij voor hulporganisatie Mater Dei Africa om de Maasai een beter leven te geven. Zijn organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse stichting Stipulae en Wilde Ganzen. “De afgelopen jaren hebben we een project opgezet om de gemeenschap van mama Anna te helpen”, zegt Norbert. “We hebben watertanks gebouwd, zonnepanelen aangeschaft, bomen gepland en de mensen gestimuleerd in ondernemerschap en samenwerking.” 

Het resultaat is bemoedigend zo vertelt hij. “Nu er dichtbij hun huis veilig drinkwater is, hoeven de vrouwen niet meer ver te lopen. Die tijd besteden ze aan het aanleggen van moestuinen bij de rivier. De kinderen kunnen ’s avonds huiswerk maken dankzij de stroom van de zonnepanelen. Mobiele telefoons kunnen opgeladen worden en de lokale pastoor heeft een televisie gekocht waardoor het hele dorp gezamenlijk naar het nieuws kan kijken.” 

Het vee profiteert ook van de nieuwe aanpak. “Door betere irrigatie groeit er gras, hekken en verlichting zorgen dat de hyena’s uit de buurt blijven en de gezondheid van de kuddes verbetert door betere zorg”, legt Norbert uit. “Nu andere Maasai-gemeenschappen zien dat hun buren er op vooruit gaan, willen ook zij die cultuuromslag van een nomadenbestaan naar wonen op een vaste plek gaan maken.” 

Investeren in mens en natuur

Daarom kwam er een vervolg op dit project. “We wilden zorgen voor betere opvang van regenwater, zodat de Maasai ook in droge periodes drinkwater hebben en we wilden graag investeren in een duurzame manier van eten koken. Dan hoeven mensen geen hout meer te gebruiken. Aangezien de mensen hier nu nog volledig afhankelijk zijn van hun vee, willen we helpen om hun dieren gezond te houden, maar gaan we daarnaast ook mensen helpen bij het opzetten van kleine bedrijfjes. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfgemaakte sieraden en kettingen verkopen aan toeristen.” 

Een mooi voorbeeld

Daniel Kiroya is een van de deelnemers die profiteerden van dit project. Hij is een jonge Maasai-man met drie kinderen. Toen hij zag dat zijn buren een eigen waterbron hadden voor hun vee, wilde hij dat ook. Hij verkocht een paar koeien, waardoor hij geld had om zelf te investeren in een waterput. Nu heeft hij genoeg water om zijn vee drinken te geven en om zijn land te irrigeren. Hij kreeg van Mater Dei Africa een koe en een stier en fokt daarmee met dieren van zijn buren. Leergierig als hij is, vroeg hij of hij een training mocht volgen over natuurbeheer en het houden van vee. Op dit moment is hij aan het sparen voor een eigen regenwatertank. 

Het zijn dit soort verhalen waardoor Norbert de toekomst voor de Maasai zonnig inziet. “De mensen krijgen een beter en gezonder leven. Het zijn deze positieve veranderingen die mij grote voldoening geven.” Mama Anna is helaas overleden, maar haar wens gaat mede dankzij jouw steun uitkomen. De mensen in haar gemeenschap werken enthousiast aan een nieuwe toekomst! 

Project in het kort

  • Hiermee help je 200 mensen
  • € 26.821
  • Tanzania
  • Geen honger
  • 2020.0113