In nieuwe safe houses kunnen slachtoffers worden begeleid bij het doen van aangifte en krijgen ze psychologische hulp.

Seksueel misbruik wordt in Indonesië vooral gezien als probleem van het slachtoffer. Het Indonesische parlement heeft onlangs een wet aangenomen die meer bescherming biedt aan vrouwen en kinderen. Op seksueel misbruik, intimidatie en uitbuiting staat nu een flinke straf.

Lange weg te gaan

Een belangrijke overwinning voor vrouwen en kinderen dus. Maar er is nog een lange weg te gaan en vrouwen kunnen nauwelijks ergens terecht als ze hulp zoeken. Slachtofferhulp ontbreekt het vaak aan kennis en vaardigheden om goede ondersteuning te bieden.

Veilige opvangplekken

Daarom zamelen we samen met Stichting Save Home geld in voor de lokale organisatie GASIRA. Die steunt vrouwenbewegingen en wil de positie van vrouwen en kinderen versterken. Op de eilanden Nusalaut, Leti Moa Lakor en Tanimbar worden veilige opvangplekken opgezet. Hier worden slachtoffers straks begeleid bij het doen van een aangifte, hun juridische proces en krijgen ze psychologische hulp.

Opzetten regionaal netwerk

Ook de ontwikkeling van regionale netwerken is een belangrijk speerpunt. Zo kunnen straks vrouwen en kinderen op veel meer plekken terecht voor opvang en steun. GASIRA werkt daarbij samen met moskeeën, kerken, scholen, politie en mensen op sleutelposities in de gemeenschap.

Belangrijk voor slachtoffers

Gerechtigheid, waarheid en herstel zijn belangrijk voor alle vrouwen en kinderen die met seksueel misbruik te maken hebben gehad. Samen kunnen we zorgen dat slachtoffers in Indonesië de hulp krijgen die ze verdienen. Help je mee?

Project in het kort