Met  zijn jarenlange ervaring is ontwikkelingswerker Henk Holtslag uit Apeldoorn bezig met het opzetten van zogenaamde SMART Centres. Dat zijn wateropleidingcentra waar lokale bedrijfjes getraind worden in het handmatig boren van waterputten en het maken van touwpompen. De boor, gereedschappen en pompen worden gemaakt met lokale materialen zodat er kennis is en onderdelen om de pompen te onderhouden. Met hulp van Rotary Club ’t Loo willen we twintig van deze innovatieve pompen aanleggen in Malawi.

Een man bedient een handwaterpomp in Malawi.
Een simpele waterpomp kan al het verschil maken.

In Malawi hebben ongeveer vier miljoen mensen geen veilige waterbron in de buurt. Vooral op het platteland is er een tekort aan schoon drinkwater. De aanleg van een geïmporteerde waterpomp om  het grondwater omhoog te pompen is voor kleine dorpen op het platteland vaak te duur. En als er wel zo’n pomp wordt geplaatst, ontbreekt het vaak aan de kennis en financiën om die pomp te onderhouden.

Goed en goedkoop alternatief

Henk Holtslag werkt al 30 jaar in ontwikkelingslanden en heeft met collega’s eenvoudige technieken aangepast om handmatig waterputten te boren en handpompen te maken die een goed alternatief zijn voor geïmporteerde technieken.  De kosten voor de aanleg zijn laag, het kan gebouwd worden met materialen uit het land en de techniek is eenvoudig waardoor onderhoud gemakkelijk is. Een voorbeeld is er in Tanzania. Daar heeft het SMART Centre ruim 50 mensen opgeleid die samen al 3000 putten geboord hebben. Op de putten zijn touwpompen geïnstalleerd tot volle tevredenheid van de mensen die de pomp gebruiken.

Project in het kort

Daarom steunen we dit waterproject in Malawi. Samen met Rotary Club ’t Loo uit Apeldoorn gaat het SMART Centre in Malawi mensen trainen om 20 waterputten met touwpompen aan te leggen. Elke put wordt door zo’n 15 families gebruikt. Waar het grondwater mogelijk vervuild is, krijgen 100 huishoudens een waterfilter zodat ze veilig drinkwater hebben. 60 huishoudens krijgen daarnaast een toilet, zodat ook de hygiënische omstandigheden verbeteren.

Wateropleiding

Een vrouw giet schoon water in een emmer in Malawi.
Schoon drinkwater zorgt ook voor veiliger voedsel.

Het SMART centrum leidt lokale bedrijfjes op in het boren van putten en het produceren van touw pompen. Die bedrijfjes kunnen dan die pompen verkopen aan andere organisaties of aan rijkere families die wel geld hebben voor een pomp. Omdat deze bedrijfjes geld verdienen met de verkoop van pompen gaan ze door, ook na het project. Als families zelf een pomp hebben is er naast drinkwater ook water voor kleinvee als kippen of voor het irrigeren van groentes. Met deze actie komt er dus op diverse manieren een duurzame ontwikkeling op gang.

Kortom: met slimme watertechnieken komt er naast drinkwater voor de allerarmsten, ook water voor voedsel en inkomen!  Helpt je mee dit voor elkaar te krijgen in Malawi? Samen helpen we er 2500 mensen mee.