Veel weeskinderen hebben nog wel familie. In plaats van de kinderen in een weeshuis te plaatsen, krijgen kinderen in Tanzania liefdevolle opvang in een gezin.

Het verliezen van beide ouders is voor kinderen traumatisch. Zeker als je daarna op straat komt te staan of in een weeshuis terecht komt, samen met honderden anderen kinderen en verzorgers die nauwelijks tijd hebben om je genoeg aandacht te geven.

Vertrouwde en veilige omgeving

Een veel betere oplossing is het plaatsen van weeskinderen bij familieleden. Meestal is er wel een oom, tante, opa of oma. In een vertrouwde en veilige omgeving kunnen kinderen daar opgroeien en hopelijk hun trauma’s verwerken. Kinderen hebben een dorp nodig om op groeien .

Twee vrouwen met kleine kinderen in Tanzania.
Stichting Matamba schiet deze vrouwen te hulp.

Ondersteuning voor weeskinderen

In Tanzania steunen we daarom dit project van de Stichting Matamba die nauw  samen werkt met de  katholieke kerk in Matamba en omgeving. Samen komen ze op voor de arme bevolking. Dertig weeskinderen, soms met een beperking, worden ondergebracht bij familie en het gezin krijgt ondersteuning bij de opvoeding. De opvoeders krijgen advies en voorlichting over hygiëne en het voorkomen van ziektes als malaria. Ook krijgt de familie juridische ondersteuning, zodat op papier alles goed geregeld wordt.

De kinderen zelf worden vanuit het Health Centre, dat ook een project is van de Stichting Matamba, gevolgd in hun ontwikkeling: ze krijgen gehoor- en oogtesten en tandheelkundige zorg. Natuurlijk gaan de kinderen ook naar school. Lang niet elk gezin kan de extra kosten die een nieuw gezinslid met zich meebrengt betalen, dus in dit project zorgen we er voor dat uniformen en schoolgeld voor de weeskinderen betaald worden.

Samen weeskinderen sterk maken

Op deze manier groeien dertig weeskinderen op bij familie of mensen die ze kennen, wordt er gelet op hun ontwikkeling en wordt er hulp geboden als dat nodig is. Hopelijk zorgt dat er voor dat deze kinderen straks sterk genoeg in het leven staan om een zelfstandig en waardevol eigen leven op te kunnen bouwen en wellicht een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de lokale gemeenschap. Geef jij ze daarbij een steuntje in de rug met een kleine financiële bijdrage? Dank alvast!

Project in het kort