Jongeren die aan zelfmoord denken hebben direct hulp nodig. Het is belangrijk om gedachten te kunnen delen of te kunnen stoppen met piekeren. In Suriname is deze vorm van zorg nauwelijks aanwezig.

In Suriname zijn er veel jongeren die denken aan zelfmoord of die een poging tot zelfmoord gedaan hebben. Helaas zijn er ook veel jongeren al overleden.

Zorgen over de toekomst

De armoede in het land is nog nooit zo groot geweest. Veel jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Ze stoppen met school omdat ze de motivatie niet meer kunnen vinden. Ondertussen leggen ouders wel een grote druk op hun kinderen om diploma’s te halen en succesvol te worden in het leven.

Stress en depressies

Als het vervolgens mis gaat, komen deze jongeren in een neerwaartse spiraal terecht. Geen school, geen baan, geen inkomen, geen hoop op een betere toekomst. Dat zorgt voor stress, depressies en angststoornissen. Jongeren die hier niet mee om kunnen gaan, zien zelfmoord als de oplossing van hun problemen.

Suriname staat op een zorgwekkende vierde plek als het gaat om landen met de meeste zelfdodingen. Stichting Shaan Creations Suriname wil dit grote probleem aanpakken met voorlichting en directe hulp.

Directe hulp en begeleiding

Het plan is om een praktijkruimte op te zetten waar jongeren direct terecht kunnen en waar ze gratis hulp en begeleiding krijgen. Professionele hulpverleners gaan met de jongeren in gesprek om ze weerbaarder te maken en te voeden met positieve energie. Samen sta je sterk!

Voorlichting in de media

Daarnaast is het plan om voorlichtingsmateriaal uit te delen op scholen en bibliotheken en om ervoor te zorgen dat er in de omgeving van jongeren deskundigen zijn die hen kan begeleiden en een luisterend oor kan bieden. Met campagnes op radio, tv en de kranten wil de organisatie in drie talen aandacht vragen voor zelfmoordpreventie, om zo het taboe op dit onderwerp te doorbreken.

Help mee om dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten en geef jongeren in Suriname weer hoop om verder te kunnen gaan. Samen kunnen we elkaar beschermen en liefde en warmte delen.

Project in het kort