Indonesië is een archipel van meer dan 17.000 eilanden en de vierde grootste bevolking ter wereld. Het land heeft een unieke uitdaging op het gebied van armoedebestrijding.

De economie van Indonesië en de armoedegrens

Hoewel de economie van Indonesië de afgelopen jaren aanzienlijk is gegroeid, is de welvaart ongelijk verdeeld. Volgens de Wereldbank leeft ongeveer 9,4% van de bevolking nog steeds onder de nationale armoedegrens. De geografische spreiding van het land draagt bij aan deze economische ongelijkheid, omdat het infrastructuur en diensten moeilijker beschikbaar maakt voor de armere en afgelegen eilanden.

Welke gevolgen heeft de economie op de gezondheidszorg in Indonesië?

De economische ongelijkheid heeft directe gevolgen voor de gezondheidszorg in Indonesië. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben mensen in afgelegen gebieden minder toegang tot gezondheidsdiensten, en gebrek aan financiering leidt tot minder beschikbare voorzieningen. Daarnaast draagt de hoge mate van luchtvervuiling in stedelijke gebieden bij aan gezondheidsproblemen.

Het onderwijssysteem in Indonesië

Het onderwijssysteem in Indonesië kent aanzienlijke uitdagingen. Volgens UNICEF gaan ongeveer 2,5 miljoen kinderen niet naar school, en kwalitatief onderwijs is vaak niet beschikbaar in armere regio’s. Bovendien is er sprake van een aanzienlijk aantal schooluitvallers, vooral in de armste gezinnen, waar kinderen vaak worden ingezet om bij te dragen aan het gezinsinkomen.

Kinderarbeid: in Indonesië aan de orde van de dag

Een gevolg van de economische ongelijkheid en armoede in Indonesië is kinderarbeid. Volgens het Internationaal Arbeidsbureau werken bijna 2 miljoen kinderen in Indonesië, vaak in gevaarlijke en uitbuitende omstandigheden. Deze kinderen worden beroofd van hun jeugd en het recht op onderwijs, waardoor hun kansen voor de toekomst worden beperkt.

Zuigelingensterfte in Indonesië: wat is de oorzaak?

Indonesië heeft een van de hoogste zuigelingensterftecijfers in Zuidoost-Azië, vooral in arme en landelijke gebieden. Volgens UNICEF wordt dit grotendeels veroorzaakt door ondervoeding, gebrek aan toegang tot schoon water en sanitatie, en ontoereikende prenatale en neonatale zorg.

Help mee aan verandering: steun Wilde Ganzen

Bij Wilde Ganzen werken we actief in Indonesië om deze problemen aan te pakken. Samen met lokale partnerorganisaties en Nederlandse stichtingen ondersteunen we kleinschalige projecten die duurzame veranderingen teweegbrengen in gemeenschappen. Voor elke euro die wordt ingezameld, voegen we vijftig cent toe, waardoor de impact van uw bijdrage groter wordt. Ontdek hier onze projecten in Indonesië en help mee om een duurzame verandering teweeg te brengen.