Samen leren wereldwijd
Om een bijdrage te leveren aan een wereld zonder armoede zetten honderdduizenden mensen in Nederland zich jaarlijks in. Een van die mensen ben jij. De trend is dat daarin de stem van de allerarmsten zelf steeds belangrijker wordt. Daarom willen we graag van de mensen daar leren wat er nodig is en wat werkelijk bijdraagt aan het vergroten van hun zelfredzaamheid. Ervaringen en kennis uit andere landen en andere sectoren zijn daarbij van grote waarde. Daarom organiseren Partin en Wilde Ganzen op 9 oktober een landelijke dag met als thema: ‘Samen leren wereldwijd’.

Tijdens deze dag wordt er in verschillende leersessies aandacht besteed aan actuele onderwerpen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en ga je in gesprek met experts en collega initiatieven. Bovendien is er gedurende de dag volop gelegenheid om te netwerken.

Locatie en programma

De Wilde Ganzen-Partindag vindt dit jaar plaats in Studio 33/Eenhoorn in Amersfoort.
Adres: Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

9:30 – Inloop
10:00 – Opening door Sara Kinsbergen (dagvoorzitter)
10:15 – Keynote door Anika Altaf
11:00 – Looptijd en koffie
11:30 – Leersessies ronde 1
13:00 – Lunch en netwerken
14:30 – Leersessies ronde 2
16:00 – Pauze
16:15 – Panelgesprek
16:45 – Uitreiking Briljante mislukking
17:00 – Borrel met muziek
18:00 – Einde

Anika Altaf

Keynote door Anika Altaf

Bereiken we de allerarmsten?

We beginnen de Wilde Ganzen-Partindag met een een lezing van Anika Altaf. Anika is gepromoveerd op het gebied van extreme armoede en begin 2020 lanceerde zij haar boek: The Many Hidden Faces of Extreme Poverty. Hierin vertelt zij over de vele redenen waarom mensen in extreme armoede terecht komen en erin blijven hangen. Ook legt zij uit waarom bijna alle ontwikkelingsorganisaties falen om de meest arme mensen te bereiken met ontwikkelingshulp.

Leersessies op een rij

Tijdens de Wilde Ganzen-Partindag heb je de mogelijkheid om in iedere ronde één leersessie te volgen. Na aanmelding ontvang je een e-mail waarmee je jouw voorkeuren door kunt geven. 

Je werkt samen met een organisatie in het Zuiden samen en je neemt je kwaliteiten en kennis mee. Maar sta je er ook wel eens bij stil wat je nog meer inbrengt in dit partnerschap? Denk aan je eigen (culturele) waarden, persoonlijke overtuigingen, vanzelfsprekendheden en manier van aanpak.

We lichten dit onderwerp toe aan de hand van de ervaringen van Ad Waijers van de stichting Elimu Mount Elgon en Hannah Sawyer-Kerr van partnerorganisatie Mount Elgon Trust uit Kenia. Samen reflecteren zij op de aanpak waar ze mee begonnen (‘handen uit de mouwen’) en de inzichten die ze in de loop der jaren hebben opgedaan over intercultureel samenwerken. Sophie Kibuywa van de Keniaanse trainingsorganisatie Decese licht vervolgens het belang toe van een grote betrokkenheid van de gemeenschap in het partnerschap, en nodigt jullie uit om hierover in gesprek te gaan.

Deze leersessie is in het Engels.

WORKSHOP VOL. Deze workshop gaat over de ins en outs van een aanvraag doen bij een vermogensfonds. Vragen die aan de orde komen:

 • Wat is dat eigenlijk een vermogensfonds? Krijgen die geld van de overheid?
 • Mijn aanvraag wordt steeds afgewezen, waarom en kan ik bezwaar maken?
 • Welke taal en woorden moet ik gebruiken om kans te maken?
 • Moet ik een fondsenwerver inhuren om een aanvraag te doen?
 • Waarom vragen ze allemaal om een jaarrekening?
 • Ik heb geen geld voor een accountant, wat nu?
 • Het lijkt wel alsof de fondsen allemaal hun eigen regels hebben, dat kan toch niet?
 • Wat zijn belangrijke do’s en don’ts?

De Haella Stichting en de Fakkel vertellen samen waarom hun samenwerking een succes is. We gaan oefenen met drie projecten. Bij wie maken ze het meeste kans?

Op welke manieren kun je je donateursschare uitbreiden? Wat prikkelt donateurs om een bijdrage aan jouw organisatie te geven? De Vlaamse collega’s Jacques Mevis en Jonas Raeymaekers van het vierde pijlersteunpunt (vrij vertaald het ‘PI steunpunt’) van de Vlaamse brancheorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking 11.11.11 vertellen over hun successen en geleerde lessen in het werven van donateurs in Vlaanderen, waar individuele donaties veel belangrijker zijn dan in Nederland.

Hoe ondersteun je je partner bij het werven van fondsen in de eigen gemeenschap? Wat is het belang van lokaal geworven fondsen? In deze workshop kun je al je vragen over lokale fondsenwerving stellen aan expert Sharon Olang, internationale mastertrainer van Change the Game Academy. Facilitators: Robert Wiggers (adjunct directeur Wilde Ganzen) en Esly van Dam (Adviseur Projecten Wilde Ganzen).

Wil je meer bereiken met de inzet van social media voor jouw organisatie? Denk aan nieuwe donateurs aantrekken, een grotere betrokkenheid van de huidige donateurs creëren of het imago versterken? Dan is deze workshop waar je moet zijn. Natalie Hensen, freelance online communicatieadviseur, praat je bij over het snel veranderende landschap van social media kanalen die je kunt inzetten. Ze laat met inspirerende voorbeelden zien hoe je dat succesvol doet. Je gaat in deze workshop ook zelf aan de slag met social media berichten die we in de groep bespreken. We sluiten af met een praktijkvoorbeeld van tekstschrijver Kim Nelissen, beter bekend als Moesmeisje, inmiddels influencer in de groene wereld van moestuinen. Kim vertelt je hoe zij succes heeft geboekt met de inzet van social media.

Het is niet altijd gemakkelijk om jongeren mee te laten doen en te betrekken bij jouw organisatie. Ben je benieuwd hoe dat wél kan, op een doeltreffende én laagdrempelige manier? Fien Morren neemt je graag mee in hoe Jeugddienst Globelink (BE) het aanpakt. Globelink staat voor participatie in zijn puurste vorm: we vangen dromen van jongeren, ondersteunen hen en zetten hen in hun kracht. Van duurzame thema’s, zoals mobiliteit en voeding tot maatschappelijke thema’s zoals migratie en gender, onze projecten zijn voor en door hen. Met andere woorden: Jong globaal kabaal!

Er wordt steeds vaker gepleit voor meer gelijkwaardigheid in internationale samenwerking. Dit betekent vaak ook; meer zeggenschap voor jouw zuidelijke partner. Er is zelfs een wereldwijde beweging die pleit voor #shift the power binnen ontwikkelingssamenwerking.

Sta jij weleens stil bij de gelijkwaardigheid binnen jullie partnerschap? Wie bedenkt bijvoorbeeld ideeën voor nieuwe projecten, wie heeft de dagelijkse leiding en wie neemt de belangrijke (financiële) beslissingen? En voelen alle partijen ruimte om een open gesprek te voeren over de samenwerking en elkaar feedback te geven?
In deze workshop gaan we een eerlijk gesprek met elkaar aan over gelijkwaardig samenwerken. Wat zijn succes- en faalfactoren? En welke tools kunnen helpen om hier een constructief gesprek over te starten met elkaar?

In deze workshop kun je zelf een vraag of dilemma meebrengen rond gelijkwaardig samenwerken. Hierover gaan we met elkaar in kleine groepjes in gesprek.

Overal ter wereld dromen kinderen en jongeren over een toekomst, over een relatie of een eigen gezin. Maar seksualiteit en alles wat daarbij hoort, wordt vaak niet onderwezen op school of besproken in de familie. Het is in veel landen nog steeds een complex en controversieel onderwerp en veel particuliere initiatieven durven het thema niet op hun agenda te zetten. Deze interactieve leersessie gaat over waarom het belangrijk is om toch te starten met seksuele gezondheidszorg en wordt gegeven door Sanderijn van der Doef, psycholoog en seksuoloog. Ze is een internationaal expert op het gebied van seksuele ontwikkeling en seksuele vorming van kinderen en jongeren.

Als er wordt gesproken over seksuele en reproductieve gezondheid voor mensen met een handicap, dan gaat het vaak over geweld en misbruik, maar zelden over toegankelijke gezondheidszorg op seksueel gebied. In de ochtend en middag is er ook gelegenheid om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen zoals Antoinette Termoshuizen van Niketan, en kunnen er tips met elkaar gedeeld worden. Moderator: Kirsten Giethoorn.

Het afgelopen jaar maakten Wilde Ganzen en Vice Versa al naam met het online Wereld Café: dé plek in Nederland waar mondiale thema’s worden besproken. Op de Partin/Wilde Ganzen Dag hebben we een primeur: de allereerste editie met publiek erbij. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan.

Onder leiding van Qader Shafiq gaan we in gesprek over drie boeken die onlangs verschenen zijn over ontwikkelingssamenwerking.

 • ‘Samen de handen ineen -ervaringen met kleinschalige projecten’ van Roel en Marianne Meijers.
 • ‘Mensen ontwikkelen zichzelf – grenzen en mogelijkheden van hulp ver weg’, van Betteke de Gaay Fortman.
 • ‘De eerste linies -berichten van het ontwikkelingsfront’, van Marc Broere

Wat de drie boeken met elkaar gemeen hebben is dat ze gaan over werken met mensen ter plekke en dat hún kracht centraal staat. De auteurs zijn van mening dat ontwikkelingssamenwerking alleen maar effectief is als je het van onderop doet en aansluit bij wat er ter plekke al is. Als donor hoor je je bescheiden op te stellen en jezelf niet op de voorgrond te plaatsen.

In hun boek schrijven Roel en Marianne Meijers: ‘Het begint al met ons principe: “geen vraag, geen project” . Als de mensen er niet om vragen wie zijn wij dan om iets te gaan ondernemen?

In het werken met lokale gemeenschappen zijn wij slechts een helpende hand. De gemeenschap moet de ontwikkeling in eigen hand nemen en daar willen we ze graag bij helpen.

De kracht komt van de mensen zelf! Zij zijn leidend als het om de uitvoering van de projecten gaat.

Dat werkt het eigenaarschap van de projecten in de hand, geeft mensen gevoel van eigenwaarde en trots en men komt tot het inzicht dat je samen, met elkaar iets kunt bereiken.’

‘Hoe kun je een gemeenschap uit de armoedespiraal helpen zodat ze op eigen kracht verder kan gaan? Die vraag zouden hulporganisaties zichzelf vaker moeten stellen’, vindt Betteke de Gaay Fortman die in haar boek vertelt over haar ervaringen in Nepal, Congo en Bangladesh. Ze biedt een eigenzinnige blik op de ontwikkelingssector. Veel organisaties vragen zich volgens haar onvoldoende af of de hulp wel aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van de plaatselijk bevolking. En juist die houding staat echte vooruitgang in de weg. Je kunt mensen immers niet ontwikkelen, mensen ontwikkelen zichzelf.

Het nieuwe boek van Vice Versa hoofredacteur Marc Broere bestaat uit tien jaar aan reportages uit Afrika, Azië, Europa en Latijns Amerika. In ‘De Eerste Linies’ staan de mensen centraal die vanuit de basis tegen armoede, ongelijkheid en schendingen van mensenrechten vechten. Vandaar de titel: het zijn de vooruitgeschoven posten, de special forces, in de strijd tegen onrecht. Het boek, met lessen en verhalen van het front, toont dat mondiale solidariteit urgenter is dan ooit.

De boeken zijn tijdens het Wereld Café ook te koop en desgewenst kunt u een gesigneerd exemplaar krijgen.

Met vallen en opstaan, hebben wij in 65 jaar veel geleerd. Maar ook bij ons gaat niet altijd alles goed. Dat wil niet zeggen dat dingen die mislukken waardeloos zijn. Integendeel! Van fouten en mislukkingen leer je vaak het meest. Daarom zijn wij benieuwd naar jouw mooiste ‘Briljante mislukking’. En daar kun je mooie prijzen mee winnen!

Stuur jouw ‘Briljante mislukking’ in en maak kans op mooie prijzen!

Conversation Starter
Ook dit jaar gebruiken we Conversation Starter om het netwerken tijdens de Wilde Ganzen-Partindag 2021 te vergemakkelijken. Zo maken we het mogelijk om eenvoudig nieuwe mensen te leren kennen. Vul je eigen profielgegevens in, bekijk vraag en aanbod van collega-initiatieven en plan een gesprek met ze in. Conversation Starter maakt de match en laat je weten hoe laat en waar jullie elkaar kunnen ontmoeten.
Wilde Ganzen-Partindag en corona
De Wilde Ganzen-Partindag is een fysieke bijeenkomst op 9 oktober 2021. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van de overheid die vanaf 25 september gelden. Dit houdt in dat er geen verplichting is tot 1,5 meter afstand houden. Wel is er alleen toegang mogelijk met een coronatoegangsbewijs. Deze regel je via de CoronaCheck-app. Vergeet niet op 9 oktober een geldig identiteitsbewijs mee te nemen!